Støt det irakiske folks modstandskamp APK

Arbejderpartiet Kommunisterne
Centralkomiteen 1. december 2003

English version

Den ulovlige amerikanske krig mod Irak er forvandlet til en ulovlig besættelse med deltagelse af en ‘koalition’ af imperialistmagter og amerikanske klientstater – heriblandt Danmark.
Under påskud af ‘genopbygning’ og ‘demokratisering’ af Irak er USA og besættelsesmagterne i færd med – i strid med folkeretten – at røve den irakiske nations værdier: privatisere olien og de øvrige ressourcer til fortrinsvis amerikanske monopoler. A.P.Møller-Mærsk hører til de store profitører.

Men tingene er ikke forløbet som de ny kolonimagter havde forestillet sig. USA blev ikke hilst som befrier, men som besættere. Det irakiske folk har indledt en omfattende og væbnet modstandskamp mod besættelsesmagten.
Denne kamp er både retfærdig og legitim – i overensstemmelse med folkeretten, som anerkender folkenes ret til med våben i hånd at drive okkupanter ud.

Den irakiske modstandskamp retter sig mod USA, mod dens allierede og mod irakiske kollaboratører som det amerikansk indsatte og amerikansk kontrollerede regeringsråd af quislinge.
Den er en fortsættelse af det irakiske folks historiske kamp for et frit og selvstændigt Irak.

Modstandskampen er en alvorlig hindring for at USA kan gennemføre koloniseringsplanerne. Dens omfang og intensitet har tvunget USA til at skifte taktik og afsløret dets virkelige hensigter. Men ikke bare det: Den har også – i det mindste midlertidigt – bremset USA’s planer for at starte ny krige mod f.eks. Iran, Syrien eller Nordkorea og binder amerikansk militær i en situation, som minder om Vietnam.
USA stræber efter verdensherredømme og er gået i offensiven for at sikre sig strategisk kontrol over det olierige Mellemøsten, Kaukasus og Centralasien. Den irakiske modstand opmuntrer den folkelige modstand mod imperialismen overalt.

Den er samtidig en direkte støtte til det palæstinensiske folks kamp mod den israelske besættelsesmagt, som samarbejder intimt med USA. Den bidrager til at bremse Sharon-regeringens forbryderiske bestræbelser for permanent besættelse og etnisk udrensning.

Det er ikke lykkedes USA og dens allierede at stoppe den internationale antikrigsbevægelse. Den er en væsentlig politisk faktor, som svækker den imperialistiske krigskoalition.

USA’s krig mod terror og de konkrete krige har ført til rekordstore rustningsbudgetter. Også Fogh-regeringen går oprustningens vej. Den betales med sociale nedskæringer og øget udbytning af de arbejdende.

Vi bekæmper USA-imperialismens planer for verdensherredømme i den såkaldte terrorkrigs navn. Vi kræver øjeblikkeligt stop for besættelserne af Irak, Palæstina og Afghanistan og besættelsesmagternes øjeblikkelige tilbagetrækning.

Nej til dansk deltagelse i krig og besættelse! Danske tropper ud af Irak og Afghanistan!
Stop Fogh og hans krigsforbryderregering!


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne