Aktionsdag 11. december

De uddannelsessøgende:

De uddannelsessøgende vil i mindst tre af landets storbyer aktionere den 11. december mod regeringens forelagte besparelser i finansloven, som ligger til endelig vedtagelse samme dag. Aktionerne vil i hvert fald i Århus, Odense og København også udmunde i demonstrationer, der for alle tre byers vedkommende starter kl. 13.00. I København går man fra Rådhuspladsen til Christiansborg. Det foregår samtidig på Rådhuspladsen i Århus og i Kongens Have i Odense.
Se mere om arrangementerne her

Parolerne er:
Bevar skolepraktikken – velfærd med uddannelse til alle!
Højere SU til forsørgere – nej til forringelser for hjemmeboende
Arbejdsmiljølov for alle uddannelser – max 28 i klassern
e

Demonstrationerne arrangøres af de uddannelsessøgendes organisationer – EEO (erhvervsskolernes elevorganisation), DGS (danske gymnasieelevers sammenslutning), LH (landssammenslutningen af handelsskoleelever), LAK (landssammenslutningen af kursusstuderende).
Se Råstofs udtalelse om forringelserne for de uddannelsessøgende her

Der er også støtte fra faglige kræfter som LO-Storkøbenhavn, LO-Århus, TIB og SID-ungdom. Til gengæld
tager disse ingen selvstændige initiativer til protest mod finanslov og forringelser.

Regeringen havde som bekendt barslet med grove indgreb over for dagpengene, men valgte i 11. time at trække forslagene af forskellige omstændigheder. Dels var det et decideret brud på Venstres egne valgløfter, og dels kom regeringen under pres fra arbejdsgiverne – specielt byggesektoren – der vurderede, at forringelserne ville udløse konflikter og strejker senest i forbindelse med overenskomstfornyelsen til foråret.

Endelig har regeringen nedsat en Velfærdskommission, der forventes at fremlægge forslag til forringelser inden for såvel sociale som arbejdsmarkedsmæssige forhold om to år. Dette vil med sikkerhed finde sted efter et nyvalg og dermed løsrive regeringen fra dens løfter i nuværende regeringsperiode, ligesom kommissionens arbejde og konklusioner vil give regeringens beslutninger et skær af videnskabelighed.

Dele af fagbevægelsen havde anmeldt aktiviteter, hvis VK-regeringen havde fastholdt angrebene på dagpengeområdet. Således vedtog OK-konferencen den 25. oktober blandt andet følgende:
“OK 2004 vil iværksætte stærke synlige markeringer imod regeringens finanslovsforslag. OK 2004 vil arbejde for, at dette sker i samarbejde med Fagligt Ansvar, tillidsmandsnetværkene og LO-Storbyerne.”

Kommunistisk Politik har spurgt Anders Olesen, formand for Byggefagenes Samvirke i Storkøbenhavn og central figur i disse organisationer, hvorledes det står til med forberedelsen af de besluttede markeringer:

– Fagligt Ansvar og LO-Storbyerne har opfordret de uddannelsessøgende til at iværksætte en aktionsdag den 11. december, når finansloven skal vedtages. I den forstand støtter fagbevægelsen med økonomi og faneborge. Desuden laver vi vores egen annoncekampagne, der blandt andet informerer om konsekvenserne af regeringens nyliberalistiske politik. Da angrebene på dagpengene blev trukket, har vi valgt at nedtone selvstændige markeringer, men vi kan da ikke udelukke, at der er arbejdspladser, der vil reagere, udtaler Anders Olesen til Kommunistisk Politik.

Han er til gengæld sikker på, at der havde “været gang i gaden”, hvis regeringen havde fastholdt angrebene på dagpengene:
– Så havde de fået kæmpe-kæmpedemonstrationer!

Netavisen 9. december 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater