KAD og SiD indkalder til kongres for at drøfte fusion

Pressemeddelse
SiD og KAD

På et fælles hovedbestyrelsesmøde i København tirsdag besluttede SiD og KAD at indkalde til ekstraordinære kongresser i de to forbund 27.-28. april 2004 i Odense.

På mødet forelå der et omfattende skriftligt materiale, der bl.a. indeholder forslag til hvordan den fremtidige lokalstruktur indrettes. Netop lokalstrukturen har været et af de centrale problemområder i de fusionsforhandlinger, der har stået på i godt 1 år.

I forhold til lokalstrukturen lægges der op til at samle de lokale kræfter i ca. 70 lokale afdelinger, hvor SiD i dag har 270 og KAD 35 afdelinger. Gennem nogen tid har der på lokalt plan været ført drøftelser omkring den lokale struktur, og i langt de fleste amter er der opnået enighed. I de få tilfælde, hvor enighed ikke har kunnet opnås, har de to forbunds hovedbestyrelser på det fælles hovedbestyrelsesmøde vedtaget en indstilling til hvordan grænserne i de nye afdelinger skal se ud.

På det fælles hovedbestyrelsesmøde blev der samtidig fremlagt dokumenter, der beskriver det faglige og politiske grundlag samt A-kassens struktur i et nyt fælles forbund ligesom der blev givet en orientering om den nuværende økonomi.

Hvis det går efter planen bliver der gennemført urafstemning inden sommerferien 2004 og hvis medlemmerne siger JA, så sammenlægges de to forbund med virkning fra 1. januar 2005.

Det nye forbund får 375.000 medlemmer. SiD har p.t. 303.000 medlemmer og KAD har 72.000 medlemmer.

Netavisen 26. november 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater