KPiD og DKP/ML klar til at slå pjalterne sammen

– På DKPs gamle grundlag

Af Henning Paaske Jensen
APK

Kommunistisk Politik 23, 2003

Finn Sørensen, Enhedslisten – (for år tilbage fremtrædende leder i KAML, Kommunistiske Arbejdere Marxister Leninister) – har for nylig på Modkraft under Kontradoxa lavet en analyse af de revisionistiske partiers samlingsproces og bruger mange ord på det erklærede topplanssamarbejde, som er under hastig udvikling imellem DKP/ML og KPiD.
(Se Finn Sørensen: Kommunistisk samling på vej?)

Men han giver ikke nogen god forståelse for, hvorfor det sker og overvurderer de politiske forhindringer, der måtte stå i vejen for en sammenlægning mellem disse to partier og deres betydning for massekampen.

For mig at se, er der ikke længere nogen politisk forhindring af betydning for en sammenslutning. Tilbage står spørgsmålet om fordeling af magt og poster under KPiDs ledelse.

DKP/ML har for længst gennemført deres forvandling til et andet parti – til sin modsætning – et revisionistisk parti, der er overgået til gamle DKP positioner – til positioner DKP/ML blev startet op på at bekæmpe. Hensynet til socialdemokratiet er også blevet deres rettesnor – deres strategi, som det er KPiDs, DKPs og Enhedslistens.

KPiD på sin side har ikke taget ved lære af DKPs og Sovjetunionens politiske fallit. En politik der i hovedsiden kan føres tilbage til Krustjovs sammenbruds linie. Men man fastholder disse gamle DKP positioner om fredelig overgang til socialismen, om ‘anti-monopolistisk demokrati’ og perspektivet for en socialdemokratisk ledet “arbejderregering”

Det er for nemt når Finn Sørensen skriver at APK blot sætter sig udenfor, fordi “APK ikke vil være i stue med reformister og revisionister”.

Derimod er den nyere danske historie fyldt med, at DKP /ML og KPiD har store problemer med at være i stue med marxistisk-leninistiske synspunkter.

Både i DKP/ML og i KPiD er forbrødringen/ringforlovelsen skabt gennem kup og eksklusioner imod folk med sådanne synspunkter.

Derfor blev der f.eks. også indført skriveforbud i Dagbladet Arbejderen mod APKere, længe før dets stiftelse, i et forsøg på at forhindre, at der ville ske en reel kommunistisk samling. Denne censur mod et kommunistisk parti og dets synspunkter i en avis, der betegner sig som ‘venstrefløjens åbne dagblad’, er en vedvarende demokratisk skandale.

Under udhængsskiltet “stop for partikampen” har DKP/ML siden da søgt og forsøger stadig at forhindre de marxistiske leninistiske synspunkter lægges bredt ud til diskussion blandt kommunisterne i Danmark.

Kommunisterne i APK kæmpede for og kæmper for kommunistisk samling, men vel at mærke på principper, som ikke er til salg til højestbydende.

Den oprindelige linie i DKP/ML var da også baseret på at kommunistisk samling, måtte bygge på en grundlæggende enhedsproces fra neden på ml principper og ikke om antimonopolistisk demokrati, som det sker i dag.
Tilbage er denne revisionsitiske strategi, for KPiD og DKP/ML , blevet reduceret til et anliggende man kan skrive sig ud af – et spørgsmål om blot at finde en fælles formulering.

Sprængningen af DKP/ML med eksklusionen i 1997 af Klaus Riis, Dorte Grenaa og Frede Klitgaard fra DKP/ML og med Eric Skytte fra KPiD var kulminationen af kamp for at forhindre udviklingen af samlingsprocessen på ML principper. Det var denne påtvungne spaltning der nødvendiggjorde stiftelsen af APK.
I 70 erne vendte den kendte kommunist og sagfører Carl Madsen sig med fuld styrke imod samme socialdemokratiske udvikling af DKP da partiet i dets partiprogram formulerede en revisionistisk strategi, det anti-monopolistiske demokrati – også dengang var svaret eksklusion og persondæmonisering

Eksklusionerne i DKP/ML i 97 var en del af et opgør og kup mod de principper partiet oprindelig blev stiftet på. Det var også et opgør med partiets politik og vurdering af Sovjetunionens udvikling og fald som en socialimperialistisk supermagt.

Det er helt ukorrekt når Finn Sørensen skriver, at dette skete på kongressen i 91, man kan blot læse dokumenterne herfra. Indtil kupkongressen (7. kongres) i 1997 fordømte partiet forsøg på at ændre dette grundlag. På den 6. kongres hed det f.eks.:
“Hovedfaren for partiet er højrefaren. Det skyldes det almindelige tryk fra borgerskabet, men også indflydelse fra den moderne revisionisme, som det i kampen for enhed i den kommunistiske bevægelse kommer i tættere berøring med (f.eks. i form af tendenser til forsonlighed over for den ’slagne’ revisionisme, underkendelse af den historiske betydning af den antirevisionistiske kamp, accept af dele af den revisionistiske, især sovjetrevisionistiske, historieopfattelse)…”

Fra APKs side hilser vi DKP/MLs proklamation om snarlig sammenslutning med KPiD velkommen.
Det vil gøre det lettere for mange at se DKP/ML i lang tid har gået med lånte fjer, som en del af den marxistiske-leninistiske kommunistiske bevægelse. Den bevægelse hvor partier blev genskabt som en nødvendighed efter de fleste kommunistiske partiers borgerliggørelse, som det også skete med DKP i Danmark.

Det er med til at gøre det lettere at klarlægge: At kommunister og erklærede kommunister kan være to vidt forskellige ting.
Og dermed skabe øget forståelse for hvorfor pantsætning til socialdemokratiet, til revisionismen har fatale konsekvenser.

Konsekvenser der betyder at massekampene hæmmes, at de ikke får lov til at udvikle sig hvis de underlægges deres linie. Det gælder på alle områder som f. eks. den faglige kamp, anti-krigskampen og EU kampen. Ved EU kampen blev det klart for rigtig mange op til og ved EU topmødet i december 2002 med Stop volden initiativet.

Se også

Og hvad så med DKP?
Af Klaus Riis
Kommunistisk Politik 23, 2003

Danmarks Antimonopolistiske Parti DAP
Af Klaus Riis
Kommunistisk Politik 23, 2003

PS: Baggrund

Læs også Kommunistisk Politiks gennemgang af DKP/MLs “20 års kamp for socialismen”
Revisionistisk historieskrivning – for begyndere
Kommunistisk Politik 4-5, 1999

Om KPiD og ‘kommunistisk samling’: Læs interviewet med Eric Skytte, tdl. medlem af KPiDs landsledelse, nuværende medlem af APK:
Anklaget for kommunistisk virksomhed
Kommunistisk Politik 8, 1997

Mennesket er menneskets håb
Eric Skyttes indlæg på landskonferencen “Kommunismen i Danmark i går, i dag – og i morgen” 23.01.1999.
Kommunistisk Politik 3, 1999

Udvalgte artikler om kommunisternes situation 1997-99
Diverse indlæg fra Kommunistisk Politik

Netavisen 17. november 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne