SiD fejede ikke for egen dør …

SiD er igen kommet i rampelyset. Efter Strube- og Skov Christensen-skandalerne med J&B Entreprise involveret har forbundsledelsen igen miskrediteret sig selv som hovedaktionær i et firma, der bruger en underentreprenør, der aflønner portugisiske byggeriarbejdere med tyve kr. i timen.
Det er først ved offentlighedens kendskab til situationen, at forbundsledelsen greb ind.

Murernes Fagforening i København har i flere måneder ført kamp mod underbetaling af portugisiske bygningsarbejdere på Mærsk-koncernens gave til det danske folk: det nye operahus på Holmen i København. Murerne, som er medlemmer af SiD, har afsløret, at portugiserne arbejder til en timeløn på 20 (tyve) kr., som opsuppleres med diæter af en værdi svarende til ca. 40 kr. Uanset diæternes størrelse så er de overenskomstmæssige forhold ikke på plads.

A.P. Møller-fonden, der er bygherre, har undskyldt sig med, at det er en portugisisk registreret underentreprenør, Davide & Knud, der benytter de underbetalte portugisiske arbejdere, hvilket angiveligt ikke har været bygherren bekendt.
Den 19. september trak SiD sagen frem i medlemsbladet Fagbladets spalter.

Her harcelerer forbundet med al ret mod misbruget:
” Operahuset beklædes med smukke sandfarvede marmorsten. De er næppe billige. Det er til gengæld de portugisiske håndværkere, der udfører arbejdet.”
Forargelsen er stor og forståelig.

Murersvendenes formand, Henrik Lippert, tillægger arbejdsgiverorganisationen Dansk Byggeri ansvaret for problemet:
– Dansk Byggeri vil ikke anerkende, at det er vores overenskomst, der er gældende, men det er principielt ligegyldigt. Lønnen er under alle omstændigheder langt under overenskomstvilkår, udtaler han og oplyser i samme vending, at fagforeningen har indklaget Dansk Byggeri for Arbejdsretten for brud på overenskomsten.

Samme dag, som Fagbladet udkom, kunne underdirektør i A.P. Møller, Bo Wildfang, der er daglig leder af byggeriet, meddele, at bygherren ville tage kontakt til det portugisiske firma med diktat om at få bragt forholdene i orden.
Så skulle den sag være i orden. Det er den for så vidt også – for Dansk Byggeri og A.P. Møller-fonden.
Men ikke for SiD!

Dagen efter viste det sig nemlig, at SiD selv står begravet i nøjagtig samme stinkende sag!
Som hovedaktionær i J&B Entreprise, der i forbindelse med byggeriet på Codanhus i København benytter samme portugisiske registreret underentreprenør – Davide & Knud, har SiD bragt sig i den samme situation: På Codanbyggeriet aflønnes de portugisiske ansatte også med blot 20 kr. i timen.

Hvordan kan et så stort fagforbund med flere hundredtusind medlemmer være hovedaktionær i et firma, der ikke sikrer sig, at deres underentreprenører overholder overenskomsten?
Eller har de været så blåøjede at tro, de kunne spille med fordækte kort, så de på én og samme tid kunne score en profit i egne rækker, mens de forargedes over storkapitalen?

Kendsgerningen er, at det ikke var forbundsledelsen, der tonede rent flag. Det var murersvendenes fagforening, der fremkom med oplysningen. Selvfølgelig har Henrik Lippert, formand for fagforeningen, forinden forsøgt at få SiD-toppen til at bringe forholdene i orden, men han har tilsyneladende været tvunget til at gå til pressen. Det har han med sikkerhed fået på hattepulden for, hvor han i stedet fortjente et regulært solidarisk skulderklap.

Bortforklaringerne er mange:
– Der har været mange problemer med at få virksomheden til at dokumentere, at de rent faktisk lever op til indgåede aftaler. Sagen er tykkere end en mursten. Vi er altså nødt til at bruge det fagretslige system, når vi har at gøre med en virksomhed, der er medlem af Dansk Byggeri. Det er irriterende, at visse faglige sager har så langsommelig sagsbehandling, bortforklarer John Larsen, formand for bygningsarbejderne i SiD.

Kendsgerningen er, at J&B Entreprise først efter offentliggørelsen af underbetalingen fjernede firmaet fra byggeriet på Codanhus.
SiD-ledelsen har stadigt et forklaringsproblem:
Hvorfor fejede de ikke for egen dør først?

Netavisen 26. september 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater