Arbejderpartiet Kommunisterne i Østjylland:Nej til nedskæringer i Århus KommuneProtesterne må fortsættes til besparelserne er fjernet helt

Byrådet vil også denne gang lade os, der har dårligst råd, betale. Men vi kræver besparelserne fjernet helt. Vi skal hverken acceptere nedskæringer ved grønthøstermetode eller at lade enkelte sociale områder tage hele skraldet. Vi accepterer ikke nogen parlamentariske studehandler i byrådet der betyder besparelser. Pengene må tages fra de rige, fra aktionærerne og lederne i de store firmaer.

For nedskæringerne er en konsekvens af en bevidst politik fra skiftende regeringer for omfordeling af goderne til kapitalisterne, og at læsse byrderne over på arbejderbefolkningen og hele den brede del af den danske befolkning. Kuponklipperne og de ledelserne i de store firmaer jubler.

Lad de rige betale

Hvorfor skal der egentlig spares? Har vi da ikke betalt stadig større skatter og afgifter gennem en årrække? Og har vi da ikke arbejdet stadig mere og stadig hurtigere gennem en årrække? Og hvor bliver disse mange milliarder af?
Regeringerne har bevidst pålagt amter og kommuner stadig større udgifter. Samtidig har Danmark ved medlemskabet af monopolernes EU forpligtet sig til at afmontere det vi normalt betragter som velfærdsgoder.
Pengene bliver brugt til socialhjælp til de helt rige og til finansieringen af Danmarks krigseventyr i Irak og Afghanistan.

Fjern socialhjælpen til de rige

Hvis byrådet mangler penge, må pengene tages ved erhvervslivet og de højtbetalte ledere i kommunens forvaltninger. Grundskatterne, det såkaldte dækningsbidrag, kan sættes op til det niveau det havde for fem år siden, hvad der vil kunne dække det meste af det forventede underskud på de 980 mio. kr. over de næste fire år. Og der må kræves reel betaling for at kommunen bygger veje og andet til fabrikkerne. Byens handlende må betale for brug af fortove og stræder som forlængede butikker og udskænkningssteder.

Fjern besparelserne helt
Ingen studehandler i byrådet om velfærden
Sæt grundskylden op igen
Lad de rige betale

Arbejderpartiet Kommunisterne
APK Østjylland

Århus den 18.9.03

Netavisen 19. september 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne