Faglærere i strejke

En uenighed om forberedelsestiden betød, at bægeret var fuldt for 250 faglærere på Århus Tekniske Skole. De 700 elever blev sendt hjem, mens lærerne nedlagde arbejdet. Hvornår det sidst er sket, kan ingen huske.

Arbejdstidsforhandlingerne på skolen brød sammen lige før sommerferien, hvorefter ledelsen har valgt at gennemføre deres principper uden tillidsrepræsentanternes billigelse, lyder det fra Ulrik Rikskov, formand for Århus Tekniske Lærerforening.
Lærernes tillidsrepræsentanter mener ikke, at der er forhandlet tilstrækkeligt håndfaste principper for forberedelsestiden, og har derfor valgt at bringe hele forhandlingsforløbet op i skolens bestyrelse.

– Ledelsens principper giver dem alt for stor råderet over vores forberedelsestid og gør samtidig, at den enkelte lærer ikke kan gennemskue forberedelsestiden. Vi oplever, at lærere inden for samme fag får vidt forskellig forberedelsestid i forskellige afdelinger.

Konflikten kommer efter år store omvæltninger, senest fusionen med AMU, og konstant pres på økonomien og skolepraktikordningen. Og ledelsens egenrådighed har også betydet, at på trods af indførelsen af ny løn for flere år siden er det endnu ikke lykkedes at få lavet konkrete aftaler om udmøntningen af ny løn i forhold til kvalifikationer og funktioner.

Netavisen 13. august 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater