Borgerskabet i amokløb mod arbejderklassen og hele Underdanmark

En slags status over borgerskabets klassekrig ved folketingsårets slutning

Kommunistisk Politik 12, 2003

Borgerskabets offensiv mod arbejderklassen og Underdanmark har taget et hidtil uset aggressivt og voldsomt omfang og tempo. Mens reallønnen falder, arbejdsløsheden stiger drastisk og den ideologiske og politiske kampagne mod de dårligst stillede i Danmark tager nye opsving, hugger regeringen til mod Underdanmark, godt hjulpet på vej af alle de store parlamentariske partier og fagtoppen.

Siden afslutningen af Irak-krigen har regeringen varslet fjernelse eller stærk reducering af efterlønnen. Folk på overførselsindkomst skal ydmyges, blandt andet ved at blive tvunget til at følge deres børn i skole ud fra den antagelse, at Underdanmarks børn pjækker meget, ligesom forældrene skal have fire timers tvangsarbejde ved at gå til hånde f.eks. i skolen som vagtværn, skolepatruljer, undervisning, og hvad der ellers kan findes på. Ud over at børnene så ikke vil forsømme så meget, lærer folk på overførselsindkomst jo så også at stå op om morgenen og gå på arbejde, er begrundelsen.

Dette overgreb på hele den socialt dårligst stillede del af befolkningen bliver lanceret som en hjælp til indvandrer- og flygtningefamilier, for så forventer Bertel Haarder, at det lettere vil blive accepteret i den brede befolkning. Sådan en ordning skaber vide rammer for gratis udnyttelse af arbejdskraften, for hvorfor ikke tilbyde de fire timers tvangsarbejde til offentlige og private firmaer?

De 500.000 almennyttige boliger skal nu udbydes til salg. Boligreformen har været forberedt i et lukket udvalg i 17 måneder, men har mødt modstand hos boligforeningers ledelser, men regeringen forsøger nu at finde en metode til at få den gennemført i de enkelte afdelinger.

En gymnasiereform bliver gennemført fra næste år, en reform, der er udarbejdet på de store industri- og finanskoncerners kontorer. Ikke alt det humanistiske pjat, er devisen, nu skal de unge tvinges til at lære, hvor herligt det er at arbejde for profitmaksimering i de store koncerner. De unge skal lære, hvad karriere i det virkelige erhvervsliv vil sige.

På forventning om, at Underdanmark vil yde modstand mod denne række af overgreb og nedskæringer, der vil få katastrofalt negative sociale konsekvenser, skal de demokratiske rettigheder stå for skud. Ud over hvad der ligger i den gennemførte terrorlovgivning med øgede beføjelser til overvågning af befolkningen og infiltration af politiske modstanderes organisationer, arbejdes der tillige på at gøre det lovligt at benytte civile agenter og politiprovokatører, og det sidste skud på stammen er et fællesudvalg mellem Politiets Efterretningstjeneste (PET) og folk fra de såkaldte ekstreme miljøer, såsom yderliggående religiøse eller politiske foreninger. PET er i færd med at rekruttere folk fra disse miljøer til at indgå som stikkere.

Med den uhørt lange varetægtsfængsling af maleraktivisterne Lars og Rune så vi også en skærpelse af praksis for varetægtsfængsling. Selv folk, der er anklaget for forsøg på manddrab, går fri efter afhøring og til domsafsigelsen, men med en klar politisk handling er det en anden sag.

Hele borgerskabets offensiv mod Underdanmark er aktivt hjulpet på vej af både Socialdemokratiet og LO og hele den faglige top.
Kun en forstærket kamp mod borgerskabets krisepolitik kan standse offensiven mod Underdanmark.

Se også
General Fogh
Leder, Kommunistisk Politik 12, 2003

Netavisen 5. juni 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne