Den 4. Verdenskrig

Kommentar
Kommunistisk Politik 8, 2003

Den tidligere CIA-direktør James Woolsey fortalte ifølge CNN i sidste uge en gruppe universitetsstuderende, at USA har indledt den 4. verdenskrig. Det 20 århundrede rummede de tre første: nemlig 1. verdenskrig (1914-18), 2. verdenskrig (1939-45) og ‘Den kolde krig’ (som Woolsey regner som den 3. verdenskrig) fra 1945 til 1990.
Den nuværende verdenskrig indledtes med angrebet på Afghanistan under påskud af ‘krig mod terror’, og Woolsey konstaterede, at USA planlægger en langvarig krig:
“Jeg tror, at denne fjerde verdenskrig vil vare betydeligt længere end den første og anden verdenskrig gjorde. Forhåbentlig ikke så længe som Den kolde krigs mere end fire årtier”.

Dermed leverede Woolsey endnu en bekræftelse på at den amerikansk-israelske ‘krig mod terror’, som har fået sin militærdoktrin i Bush-doktrinen fra sidste år (den, der ‘giver USA lov ‘ til at angribe hvem som helst hvor som helst uden at der foreligger en trussel mod USA – og som forbeholder sig ret til at anvende atomvåben), er en konkret plan for amerikansk verdensherredømme.

De første elementer i den blev udarbejdet allerede under den første Bush i forbindelse med ‘murens fald’ og etableringen af, hvad der dengang kaldtes ‘Den ny verdensorden’ under amerikansk førerskab. Den første Golf-krig var i realiteten et produkt heraf. Mange af mændene fra dengang indtager nu nøgleposter i den nuværende Bush-administration, og de arbejdede i Clinton-perioden videre med at udforme deres projekt, som i 98 blev lanceret som ‘Project for the New American Century’ (PNAC), af folk som Paul Wolfowitz, Donald Rumsfeld, Richard Cheney , Richard Perle og guvernør Jeb Bush sammen med en række andre politikere, reaktionære militærfolk, intellektuelle, journalister og meningsdannere, mange af dem med nær tilknytning til Israel og den israelske højrefløj.

I en bog med titlen ‘Present Dangers: Crisis and Opportunity in America’s Foreign and Defense Policy’, en antologi af høge-essays, udgivet af PNAC-stifterne William Kristol og Robert Kagan fra 2000, oprulles hele den drejebog, som Bush-administrationen føler, og som fik sit udslag i hans militærdoktrin – og i krigen mod Irak.
Det indledende kapitel af Kristol og Kagan hedder simpelthen ‘Regime Change’ og peger specielt på at USA skal skabe nye regimer i Irak, Iran, Nordkorea og Kina. For at sikre amerikansk dominans i det 21. århundrede må USA ‘intervenere i udlandet, selv hvis vi ikke kan bevise, at USA’s vitale interesser i snæver forstand står på spil.’
Altså: Krig uanset hvad – og under et hvilket som helst opdigtet påskud. Vanskelighederne ved at finde et sådant for aggressionen mod Irak understreger, at angrebet var forudplanlagt som led i en strategisk plan for amerikansk verdensherredømme (og en konkret plan for olierøveri) og ikke en reaktion på en reel trussel.

En vis Elliott Abrams advokerer i sit kapitel kraftigt for at en forebyggende krig mod Saddam Hussein. Han er nu seniordirektør i det Nationale Sikkerhedsråd for demokrati, menneskerettigheder og internationale operationer. Han skriver også: “Styrkelse af vor store allierede i regionen, Israel, bør være grundlaget for amerikansk mellemøsten politik, og vi bør ikke tillade etableringen af en palæstinensisk stat, der ikke eksplicit hævder amerikansk politik i regionen”.
Det er alt sammen i dag officiel amerikansk politik – og er i færd med at blive udført. For den danske antikrigsbevægelse er det af grundlæggende betydning, at den forstår, hvad den egentlig er oppe imod – og ikke mindst forstår den amerikansk-israelske alliances grundlæggende betydning for hele situationen i Mellemøsten.

Ex-CIA Woolsey udlægger teksten således for sine studenter: Den ny verdenskrig retter sig for øjeblikket mod tre fjender – Irans religiøse herskere, ‘fascisterne’ i Irak og Syrien og islamiske ekstremister som Al Qaeda.
“Når vi bevæger os hen mod et nyt Mellemøsten i de næste år, og de kommende årtier, tror jeg … vil vi gøre en masse folk meget nervøse,” sagde han.
Med særlig adresse til den ægyptiske præsident Hosni Mubarak og den saudiske kongefamilie sagde han: “Vi vil se jer nervøse. Vi vil have at I skal forstå, at dette land og dets allierede nu, for fjerde gang på hundrede år, er på march og at vi står side om side med dem, som I – Mubarak’erne, den saudiske kongefamilie – frygter mest. Vi står sammen med jeres eget folk.’

Afghanistan og Irak er blot begyndelsen. Mellemøstens fuldstændige omformning efter amerikansk-israelsk design blot det næste større træk. Her er man parat til også at ofre gamle, trofaste allierede, som er blevet miskrediterede – for at bringe nye lakajer på banen i et helt nyt atlas over regionen. Og samtidig, som parallelle eller efterfølgende skridt, er Nordkorea, Kina – hele Asien – og for den sags skyld Latinamerika og alle andre kontinenter med på det amerikanske skakbræt i den fjerde verdenskrig for at virkeliggøre det 21. århundrede som et amerikansk projekt.
Hitlers drøm iklædt stars&stripes.

Se også:
Bush-doktrinen: Manifest for et verdensdiktatur
Stop Terrorkrigen

Is this the “Roadmap” that Bush and Blair keep talking about?
Center for Research on Globalisation

Netavisen 10. april 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne