Besætterne

Leder
Kommunistisk Politik 8, 2003

De kalder sig en ‘koalition’ – de fire aktivt krigsførende lande, der har angrebet Irak og på en lille måned i kraft af totaloverlegenhed i luften fra stor højde har smadret en stor del af infrastrukturen i landet, sat byer i flammer og udsat den irakiske hær for et mere intensivt bombardement end nogen anden hær nogensinde er blevet udsat for.

De er systematisk gået efter at udslette Baath-partiets kadrer og myrde regimets topfigurer. De har skudt journalister og bombet TV-kanaler, som ikke rapporterede som Pentagon ville have det. De har tvunget det russiske diplomatiske korps ud af Bagdad og beskudt det på vejen ud (som kineserne fik en hilsen med i Beograd, da man beskød ambassaden). Og alle civile, der har stået i vejen, børn, kvinder, gamle, er blevet ryddet væk – mens grænsen for ‘collateral damage’ samtidig er blevet udvidet. Nogle boligejendomme i et civilt område, hvor der lå en restaurant, som man mente Saddam Hussein besøgte, blev forvandlet til et 20 meter dybt krater i jorden, da man slap nogle af verdens største bomber løs på dem. Saddam blev ikke ramt. Alle, der var der, gjorde. En enkelt granat mod hotel Palestine, der huser nogle af de tilbageværende journalister i Bagdad, som ikke er akkrediteret invasionsstyrkerne, fik slået nogle af dem ihjel.

Den amerikansk-britiske hær er gået fra krigsforbrydelse til krigsforbrydelse. Den har terroriseret og udsultet befolkningen i de byer, der gik til modstand, til overgivelse. Den har brugt ulovlige våben: klyngebomber, kemiske bomber, DU-bomber. Den har forklædt specialstyrker som civile irakere og ladet sine agenter og femtekolonnefolk husere. Gennem sin kontrol med medierne har den beskyldt fjenden for at gøre alt det, den selv gør.

Den amerikanske besættelsesarmé er et kapitel for sig selv: en professionel morderhær, bestående af fattige amerikanere, der for at slippe for arbejdsløshed og kunne få en uddannelse ikke har set anden udvej end at melde sig til imperialistisk rakkertjeneste. Det samme gælder for et stort antal soldater, der ikke er amerikanske statsborgere (mere end 31.000), fortrinsvis latinamerikanere, der er blevet lovet hurtigt at kunne blive det, hvis de ville indrulleres til at dræbe for USA. Derudover er der selvfølgelig lejetropper – eksilirakere, kurdere og hvad USA ellers har kunnet skrabe sammen.

Besættelsestropperne har brugt masseødelæggelsesvåben men de har ikke fundet nogen. Der er heller ikke blevet brugt masseødelæggelsesvåben imod dem. Hele påskuddet for krigen var ikke andet end én stor løgn.
Fra dag 1 fremstillede medierne besættelsesstyrkerne som befriere, der blev modtaget med åbne arme. Præfabrikerede historier og billeder viste irakiske soldater, der overgav sig i stort tal, og civile, der begejstret hilste bombemændene. Den intense modstand i de irakiske byer dementerede løgnen for en periode. Efter erobringen er det nemt nok at vise ‘glade’, sultne, tørstige, udbombede og skræmte mennesker, der hilser madforsyningerne – og spytter efter dem uden for synsvidde.

De fire besættelsesmagter: USA, UK, Australien og Danmark står forrest i køen, når rovet fra røverkrigen skal fordeles. Selvfølgelig vil USA sætte sig på broderparten, UK for lillebrors andel – og Australien og Danmark krummerne.
Den femte besættelsesmagt Israel er ikke fysisk tilstede: Det er den der jubler allermest over byttet.

En ulovlig krig er ved at blive forvandlet til en illegal besættelse. Som antikrigsinitiativet Stop Terrorkrigen skriver i en udtalelse:
“USA og de få lande i krigskoalitionen planlægger en besættelse af Irak. Vi understreger, at en sådan besættelse som resultat af en krig, som strider mod folkeretten og FNs charter, er en ulovlig besættelse – uanset om den kommer til at foregå under USA’s banner eller i FNs Sikkerhedsråds navn. Det sidste vil ikke gøre den legitim – men i stedet yderligere uddybe den krise, som FN står i.”

Den 9. april 1940 blev Danmark besat af Nazityskland. Den 9. april 2003 var Danmark blevet en besættelsesmagt – en lille ulv blandt verdens største.
Vi er helt enige, når Stop Terrorkrigen konstaterer:
“Antikrigsbevægelserne verden over kræver derfor: Stop for krigen, tilbagetrækning af alle amerikanske, britiske og andre udenlandske tropper fra Irak og regionen – og at krigsmagerne drages til ansvar for deres handlinger.”

Redaktionen den 8. april 2003

Netavisen 10. april 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne