Noget om økonomiske interesser i krigen mod Irak

Strøtanker
Kommunistisk Politik 7, 2003

Der var engang et firma ejet af stat og kommune, Datacentralen. Dér udvikledes nogen af de computer-programmer, som også idag er grundlaget for administrationen af Danmark – told&skat, cprnr-systemet, statens lønsystemer, Folketingets edb-systemer, Amanda(!) og meget mere. Efter at have været igennem privatiseringsmøllen er dette nu blevet en mindre afdeling af en verdensomspændende koncern med hovedsæde i USA: CSC, Computer Sciences Corporation.
I regnskaberne for de seneste år har 16-17% af CSC’s totale omsætning været leverancer til det amerikanske forsvarsministerium. I 1999 og 2000 var det godt 1 milliard $ i en 9-måneders periode stigende til 1,25 mia. i 2001 og 1,4 mia i 2002.
Det er en omsætning CSC har arbejdet hårdt for i mange år, hele 40 års kan de prale med at have leveret edb-løsninger til forsvarsindustrien og det er lang tid i it-branchen
Den 7. marts 2003 overtog CSC firmaet DynCorp, et firma med stor erfaring i forsvarsindustrien med bl.a.
– flystyrings- og vedligholdelsessystemer,
– kontrol-, styrings- og håndteringssystemer for mange slags udstyr herunder ‘farligt gods’,
– afstandsbestemmelse og automatisk målstyring af missiler
– troppekontingent-styrings værktøjer, infrastruktur, logistik og meget mere
– ledelses- og operationsværtøjer for skibe og flåder
– af-minering (www.dyncorp.com/Companies/international.htm)

Med denne overtagelse har CSC nu 90.000 ansatte over hele verden og som det vigtigste en forventet omsætning på 14,5 mia $ i regnskabsåret 2004. I regnskabsåret 2003, der slutter 1. april 2003 forventes omsætningen at blive 6 mia heraf 1,9 til USA’s forsvar, så den samlede omsætning forventes forøget med over 100%
Da stigningen formenlig mest skyldes DynCorp og 49% af DynCorps omsætning går til USA’s forsvar vil det sige at CSC samlet budgetterer med en bruttoindtægt på omkring 5,65 mia. $ fra leveringer til det amerikanske forsvar i perioden fra 1.april 2003 til 1.april 2004.
CSC regner selv ud, at med den sammenlagte omsætning for de to firmaer i regnskabsåret 2002 ville de været havnet på en 7. plads i listen over de største leverandører til det amerikanske forsvarsministerium med en samlet kontraktsum på 2,17 mia. $ (www.csc.com/features/2003/7.shtml).
Efter min regnebog bliver det en forventet stigning af CSC’s omsætning til forsvarsindustrien i de næste 12 måneder på henved 2,5 mia. eller 1,5 mia. $ mere end de to selskabers samlede omsætning i sidste regnskabsår. Det vil sige en stigning på omkring 35-40%. Det er sagt tit, men det kan ikke siges for tit: Krig er en god forretning.

Foran i rækken af leverandører står Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon (samarbejder med GVP industri om elektronik, mekanisk produktion og montage af høj-teknologisk udstyr til jagerfly – www.gpv.dk/news/hoved_finans1-2002_dk.html), General Dynamics og United Technologies Corporation (100% ejer af datterselskabet Otis) – det er et kønt selskab at havne i for de medarbejdere, der for mindre end 20 år siden lod sig ansætte i et 100% danskejet firma, for at varetage nogen af den danske stats vigtigste opgaver.

I nordjylland ligger der også et lille firma, der tjener godt på krigen: Thomsen Bioscience har produceret en kompliceret lille chip, der kan spore bakterier i meget små mængder. Den er der stor efterspørgsel efter, man må bare håbe, at der ikke bliver brug for den. Opfindelser kan jo altid bruges og misbruges, og i dette tilfælde er jeg bange for, at den chip kan få nogen til at tro, at de kan styre et bakteriologisk angreb, det var måske ikke lige det opfinderen havde tænkt på.

GBe

Netavisen 25. marts 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne