Splittelsen i FNs sikkerhedsråd

Af Michel Chossudovsky

Irakkrigen skal ses som en del af ‘The Great Game’ – ‘Det Store Spil’ om olie og strategisk overherredømme – siger den canadiske økonomiprofessor Michel Chossudovsky, der her trækker nogle grundlæggende modsætningsforhold op.
Danmarks placering i det storpolitiske spil sættes i relief, når man forstår at Danmarks førende multinationale gigant A.P.Møller er en nær samarbejdspartner og allieret med det (engelsk)-amerikanske olie- og militærindustrielle kompleks.
Kommunistisk Politik 6, 2003

‘Uenighederne’ indenfor FNs Sikkerhedsråd ang. Irak præsenteres undertiden i medierne som en simpel diplomatisk strid. I virkeligheden handler det om noget meget mere komplekst. Bush-administrationens krigsplaner har intet at gøre med ‘Saddams masseødelæggelsesvåben’ eller hans påståede forbindelse med Osama bin Laden.

Den planlagte invasion af Irak har til hensigt at udelukke rivaliserende europæiske, russiske og kinesiske interesser fra Mellemøsten og de centralasiatiske oliefelter. Mens USA på Balkan ‘delte byttet’ med Tyskland og Frankrig i sammenhæng med militæroperationer i NATO- og FN-regi, har invasionen af Irak til formål at etablere amerikansk hegemoni og svække fransk, tysk og russisk indflydelse i regionen.

Sammenstødet mellem Stormagter (Det ‘gamle Europa’ versus den anglo-amerikanske militærakse) handler i hovedtræk om:
1. Militærpositioner og det militær-industrielle kompleks
2. Kontrol over olie- og gasreserver
3. Penge og møntsystemer: sammenstødet mellem euro’en og dollaren.

1. Militærpositioner og det militær-industrielle kompleks

Under det internationale diplomatis glatte overflade, er der sket grundlæggende ændringer i den militære alliancestruktur. Efter 1999 har Frankrig og Tyskland etableret militære samarbejdsaftaler med Rusland.
NATO er delt. Mens UK og USA går hånd i hånd på den såkaldte ‘Atlantiske bro’, har der udviklet sig betydningsfulde stridsspørgsmål mellem USA og adskillige af dets ‘europæiske partnere’. Den engelsk-amerikanske akse om våbenproduktion er stødt sammen med sin magtfulde fransk-tyske rival, det Europæiske Luftfarts- og Forsvars-Samarbejde (EADS). Den vestlige militærindustri er delt midt over, hvor British Aerospace Systems nu er fast allieret med de 5 Store amerikanske våbenproducenter imod det konkurrerende fransk-tyske konglomerat EADS.

2. Kontrol over olie og gasreserver

Den store Mellemøstlige-Centralasiatiske region rummer mere end 70 pct. af verdens reserver af olie og naturgas. Ifølge den amerikanske centralkommando er ‘Formålet med det amerikanske engagement … at beskytte vitale amerikanske interesser i regionen – uafbrudt, og sikre amerikansk/allieret adgang til Golf-olien’. Med andre ord er dette en erobringskrig, som også har til hensigt at ramme rivaliserende oliekonglomerater, indbefattet Ruslands og Frankrigs, som har betydelige olieinteresser i Irak og Iran.

Følgelig er det et sammenstød mellem de engelsk-amerikanske oliegiganter (BP-Amoco, Chevron, Exxon-Mobil, Shell), støttet af den anglo-amerikanske militæralliance, med Europas oliegigant Total-Fina-Elf og Italiens ENI, som har meget store interesser i Irak, Iran og Centraasien. Washington har i de seneste år forsøgt at vælte Frankrigs aftale med Teheran på grundlag af, at den åbent imødegik Sanktionsakten mod Iran og Libyen. Dette antyder at Europas største oliekonglomerat, der domineres af franske, belgiske og italienske olieinteresser, i samarbejde med deres iranske og russiske partnere, potentielt er på kollisionskurs med det dominerende engelsk-amerikanske oliekonsortium, som på sin side bakkes op af den anglo-amerikanske militærakse:

‘Irak besidder for øjeblikket 11 % af verdens olie og er kun overgået af Saudiarabien med hensyn til sine oliereserver (112 milliarder tønder). Udvindingsomkostningerne er mindre end halvdelen af dem, der er forbundet med havudvindingen. Direkte adgang til Den Persiske Golf og Det Indiske Ocean sørger for strategisk sikre forsyningsruter. De engelsk-amerikanske oliegiganter (BP, Chevron-Texaco, Shell, Exxon) er fortsat ude af Iran og Irak, som har undertegnet oliekontrakter og aftaler om deling af olieproduktionen med franske, russiske og kinesiske olieselskaber. På grund af FNs sanktioner mod Irak, er aftaler, underskrevet af Bagdad, ikke (‘officielt’) i funktion.”
(Eric Waddell, The Battle for Oil, Global Outlook, Issue. No. 3, Winter 2003).

Ifølge Washington Post (15. September 2002) ‘kan en amerikanskledet omstyrtelse af den irakiske præsident Saddam Hussein bane vej for en jubelfest for amerikanske olieselskaber, som længe har været bandlyst fra Irak, skrotte olieaftalerne mellem Bagdad og Rusland, Frankrig og andre lande, og ændre udseendet på verdens oliemarkeder … En foreslået irakisk-russisk økonomisk aftale på 40 milliarder $ omfatter angiveligt også tilladelse for russiske selskaber til at søge efter olie i Iraks vestlige ørken. Det franske selskab Total Fina Elf har forhandlet om rettigheder til at udvikle den enorme Majnoon-oliefelt, nær grænsen til Iran, som kan rumme op mod 30 milliarder tønder olie.’

Krigen gennemføres ikke blot for at overtage Iraks oliereserver, den har også til hensigt at rive kontrakterne med rivaliserende russiske og europæiske olieselskaber i stykker og at udelukke Frankrig, Rusland og Kina fra regionen.

3. Penge og møntsystemer: Sammenstødet mellem euro’en og dollaren

Hvad det handler om her er rivaliseringen mellem to konkurrerende globale valutaer: euro’en og den amerikanske dollar, den europæiske valutariske integrationsproces har udfordret den amerikanske dollars overherredømme.
Dollariseringsprocessen, som i sidste ende er et redskab til økonomisk erobring, undermineres af euro’en.

Wall Street støder sammen med konkurrerende fransk-tyske finansielle interesser. Krigen i Irak omfatter ikke bare spørgsmålet om kontrol over oliereserverne, spørgsmålet om pengeformering og kredit er en integreret del af den økonomiske erobringsproces.

Centre for Research on Globalisation
10. marts 2003
www.globalresearch.ca

Originalartiklen:
The Anglo-American Military Axis
by Michel Chossudovsky

Om euro og dollar se
Den store trussel mod dollaren
Af Bertil Kilner

Oversat af Kommunistisk Politik
KP 6, 2003
Netavisen 10. marts 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne