Den virkelige Fredspligt!

Faglig kommentar
Kommunistisk Politik 5, 2003

Danmarks arbejderklasse kan med stolthed slutte sig til den internationale bevægelse mod krig – med eller uden Sikkerhedsrådets mandat. Det er denne bevægelse, som kan stoppe en af de mest modbydelige krige set i menneskehedens historie.

Skotske lokoførere nedlægger arbejdet, når de sættes til at transportere krigsmateriel.
Græske arbejdere deltager i demonstrationer, der forhindrer NATO-skibe i at lægge til kaj. Tog med militærudstyr og taktiske våben bliver stoppet i Italien af arbejdere og andre i den civile ulydighedsbevægelse.
USA’s eget bagland protesterer og aktionerer!
Den amerikanske arbejderbevægelse har stiftet U.S. Labor Against the War, som er en omfattende bevægelse, der udtaler og markerer sig med stor respekt:
– Som fagforeningsaktivister har vi ansvaret for informering af alle arbejdende mennesker om emner, der omfatter deres liv, job, og familier, og at blive hørt i den internationale debat.
– Vi ved, at ofrene af enhver militær aktion i Irak vil være sønnerne og døtrene af arbejderklassens familier, som deltager i de militære styrker, og den uskyldige irakiske befolkning, som allerede har lidt så meget.
“U.S. Labor against the war” har også været deltager i et internationalt on line-møde med repræsentanter for 130 millioner arbejdere kloden over. Herfra lyder det:
– Dette er den første gang i historien, at verdens arbejderbevægelse har mødtes og talt med fælles stemme om et emne, der vækker stigende international bekymring.

Det er ikke en ubetydelig protest, der her er tale om. Det er faktisk den afgørende baggrund for, at Bush har været tvunget til at udskyde sit angreb på Irak. Det er et faktum, at der er en verdensomspændende modstand mod krigen, at den er forankret i arbejderklassen, at den er voldsomt udbredt i den krigsførende parts og dens allieredes hjemlande, i deres befolkninger og i arbejderklassen.

I Danmark er modstanden også udtalt og markant. Det vidnede de omfattende demonstrationer landet over den 15. februar alt om. Det er en uomtvistelig kendsgerning, som selv de ypperste borgerlige medier ikke kunne komme uden om – trods løgne og tilsvininger. Op mod hundredtusind danskere gav denne dag udtryk for deres afsky over for de kommende krigshandlinger. Vi blev skudt i skoene, at det var en støtte til Saddam Hussein. Den borgerlige presse købte politiets “neutrale” oplysninger om, at blot 10-12.000 demonstrerede i Københavns gader – trods det faktum, at demonstrationen strakte sig på begge sider af kanalen!

Danmarks arbejderklasse kan med stolthed slutte sig til den internationale bevægelse mod krig – med eller uden Sikkerhedsrådets mandat. Det er denne bevægelse, som kan stoppe en af de mest modbydelige krige set i menneskehedens historie. Det er denne bevægelse, der i givet fald krigen kommer i udbrud, der kan og skal stille de ansvarlige over for krigsdomstole. Det er denne bevægelse, som i tilfælde af et krigsudbrud kan og skal kræve kapitalismen afviklet til fordel for et globalt socialt samfund, der ombytter et kynisk profithungrende mindretals interesser med et socialistisk samfund.

Danmarks officielle fagbevægelse har i stor udstrækning tilsluttet sig krigsmodstand, men mange forbund har betinget sig retten til at støtte krig, hvis FN´s Sikkerhedsråd giver grønt lys. FN har intet mandat til at udløse en aggressionskrig. Det er simpelthen ikke indeholdt i FN´s charter. Sikkerhedsrådet med fem bestemmende lande udgør ikke “Verdenssamfundet”. Sikkerhedsråd eller ej: Dette handler om kampen mod USA’s magtelites kamp mod hele verdens undertrykte folk og nationer.


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater