Flertal for eksklusivaftaler

Regeringsflertallet for et øjeblikkeligt forbud mod eksklusivaftaler smuldrer. I befolkningen er der et klart flertal for en bevarelse af eksklusivbestemmelserne.

Folketinget førstebehandlede i dag beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) og regeringens forslag om forbud mod eksklusivaftaler.
Afskaffelsen af eksklusivaftalerne er et større angreb på arbejderklassen og fagbevægelsen. Den skal bane vej for øget løntryk og begrænsning af de i forvejen stærkt begrænsede aktionsmuligheder.
Det ser imidlertid ikke ud til at gå så glat, som regeringen kunne ønske sig.

De to regeringspartier, Kristeligt Folkeparti og De radikale står massivt bag forslaget – og argumenterede i debatten for, at det stilles for ‘de enkelte lønmodtageres’ valgfriheds skyld. De Radikale svingede sig op til at skamrose fagbevægelsen og erklære den sin fulde tillid og støtte: det var nærmest for dens skyld, at man vil fjerne retten til eksklusivaftaler.

Men Dansk Folkeparti (DF) ville ikke stemme for indgrebet ved førstebehandlingen. Det skyldes, at DF betinger sig, at regeringen indgår “en tilfredsstillende aftale om at lukke for tilstrømningen af billig arbejdskraft fra Østeuropa”. Dette er ikke en ny indstilling fra DF. Faktisk foreslog Socialdemokratiets arbejdsmarkedspolitiske ordfører DF, at de uden om regeringen vedtog et sådant forslag under forudsætning om, at DF ikke ville støtte forbuddet mod eksklusivaftalerne. Dette initiativ blev skudt ned af partiformanden, Mogens Lykketoft. Samtidigt fik DF en hensigtserklæring fra regeringen om, at der kunne blive indført en overgangsordning, hvilket fik DF til at antage en positiv indstilling til forbuddet. Det ligger da også i naturlig forlængelse af DF´s årelange felttog mod netop eksklusivaftalerne.

Når DF nu har skærpet deres kritiske opbakning til regeringen, skyldes det, at de føler sig presset på vælgernes manglende tække. To af hinanden uafhængige opinionsundersøgelser har nemlig konstateret, at der i Danmark er et klart flertal for at bevare eksklusivretten. Ugebrevet Mandag Morgen fremlagde i oktober en undersøgelse, som viste, at 54 % er tilhængere, mens blot 41 % er imod. En ny undersøgelse afdækker, at der er kommet flere tvivlere til: 44 % er for, mens 35 % er imod et forbud. Den seneste undersøgelse bygger på mere end 1.000 danskere over 18 år.

DF har også fået kolde fødder, idet et af fagbevægelsens kritikker af forbudsforslaget viser, hvor klingende hult regeringens argumenter om den enkeltes frihed lyder. Forslaget griber nemlig ikke ind over for advokater, læger og andre højtuddannede, der i de liberale erhverv stadig vil være omfattet af eksklusivaftaler.
DF, som henter mange stemmer blandt arbejdere, kan godt se paradokset. Partiet har derfor afkrævet regeringen en skriftlig erklæring, der skal sikre, at disse grupper også “fritages” fra eksklusivbestemmelserne.

Socialdemokratiet argumenterede under førstebehandlingen ‘principielt’ for en bevarelse af eksklusivaftalerne. Samtidig har Socialdemokratiet med støtten til ‘østudvidelsen’ af EU åbnet for en situation, hvor der kan forventes en betydelig tilstrømning af arbejdskraft fra de nye EU-land allerede fra 2004. I Tyskland og Østrig er der blevet lovgennemført 7-årige ‘overgangsordninger’. Det er en sådan overgangsordning, Dansk Folkeparti ønsker, med slutresultat at eksklusivaftalerne afskaffes.
Alt tyder efter førstebehandlingen i Folketinget på, at slutresultatet af det parlamentariske spil bliver noget i den stil – selvom det blev kraftigt afvist af Hjort Frederiksen.

De faglige protester mod det foreslåede lovindgreb har stort set været usynlige. To københavnske tillidmandsnetværk har indkaldt til møde torsdag den 6 februar kl. 16.30 i Lager og Handel med temaet: Landsdækkende aktiviteter i forbindelse med overgrebene på eksklusivaftalerne.

Se også
Slaget om eksklusivaftalerne KP2, 2003

Netavisen 31. januar 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater