DI kræver mere fleksibilitet

Det er begrænset med overenskomstfornyelser i dette forår, men en af de vigtigste er i nærings- og nydelsesmiddelindustrien, som blandt andet omfatter slagteriarbejderne, der har ry for at iklæde sig kampudstyret. De repræsenteres af Nærings- og Nydelsesmiddelarbejdernes Forbund (NNF), mens den anden side er repræsenteret af Dansk Industri (DI).

Slagteriarbejdernes arbejdsgiverforening har meldt sig ud af SALA, der tidligere indgik overenskomsterne, så nu er forhandlingerne overladt til DI, som betragtes som landets hårdeste.

DI har spillet hårdt ud ved at forlange yderligere fleksibilitet. I dag ligger den daglige arbejdstid fra 6 til 17, hvilket DI ønsker at få udvidet. Det er også i dag muligt lokalt at aftale en ugentlig arbejdstid på 40 timer; men det finder DI heller ikke tilstrækkeligt. I dag ligger den ugentlige arbejdstid fast; men DI ønsker at kunne gøre den variabel.
Alle tre krav vil forringe lønnen for de ansatte, da den øgede fleksibilitet vil fjerne en række genetillæg.

Kravene har da også allerede skabt en anspændt situation hos landets slagteriarbejdere, der allerede udnyttes under alle former for fleksible ordninger:
– Der er allerede masser af muligheder for fleksible arbejdstider i den nuværende overenskomst. Hvis arbejdsgiverne vel at mærke betaler for det. Og sådan skal det naturligvis også være i fremtiden, udtaler Hans Søgaard, som er tillidsrepræsentant på Danish Crown og sidder med i lønudvalget.
– De bærer helt klart præg af, at arbejdsgiverne i Dansk Industri ikke kender slagteriarbejderne, fastslår han.
Hans Søgaard tror, at arbejdsgivernes hårde udspil er udtryk for, at de i bund og grund ikke er interesseret i at indgå i et forlig, men i stedet satser på et regeringsindgreb.

NNF har selv en række krav med til forhandlingerne, som starter, ligesom dette eksemplar af Kommunistisk Politik udkommer:
– Jeg laver ikke et forlig uden mærkbare resultater på de tre centrale områder: løn, tryghed og frit valg. Hvis vi kan opnå rimelige forhandlingsresultater på de tre områder, kan vi lave et forlig, der er værd at slås for, udtaler Mogens Hjorth, der er ledende forhandler for NNF-gruppen.
– Til gengæld håber vi, at medlemmerne vil forstå, at når lønudvalget præsenterer et forlig, vil det være det bedst opnåelige. Det vil indeholde mærkbare resultater på de tre centrale områder: løn, tryghed og frit valg. Gør forliget ikke det, siger udvalget nemlig selv nej, siger Mogens Hjorth og understreger, at et nej fra medlemmerne vil indebære inddragelse af forligsinstitutionen, eventuelle konflikter og regeringsindgreb.

Selve overenskomstforhandlingerne har været forberedt i månedsvis fordelt på fire nedsatte udvalg, så fronterne har været kendt længe. Det er også nødvendigt, fordi første strejkevarsel skal være afsendt den 10.februar. Hvis forhandlingerne overgår til Forligsinstitutionen, så kan en eventuel konflikt udskydes 2 gange 14 dage.

Flere krav

Ud over kravet om mere fleksible arbejdstider indeholder udspillet fra Dansk Industri en række andre krav:
– Der skal alene betales for den tid, hvori overarbejde udføres. I dag regner man i hele timer
– Lønperioden skal være på to uger. I dag er den på en uge.
– Fratræden skal kunne ske på en hvilken som helst dag. I dag kan man kun fratræde på en fredag.
– Reglerne for anmeldelse af egen og børns sygdom skal justeres. I dag skal man melde sig syg senest tre timer efter, at man skulle være mødt.
– Fridage skal kunne afvikles i timer. I dag kan fridage kun afvikles i halve eller hele dage.
– Opsparede fridage skal kunne afvikles i eller efter en opsigelsesperiode.
– Rammeaftalen om metodeudvikling og akkord skal drøftes.
– Maksimumbeløbet for fradrag for snittede huder på kreaturslagterier skal fjernes. I dag kan medarbejderne højst blive trukket 5 kroner for snittede huder. Hvis den grænse fjernes, vil beløbet i stedet være fem procent af hudernes værdi.
– Der skal ske en drøftelse af, hvordan fredspligten kan overholdes. I dag er antallet af arbejdsnedlæggelser stort.
– Der skal ske en drøftelse af overenskomstens varighed. I dag er den toårig.

Kommunistisk Politk 3, 2003
Netavisen 31. januar 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater