Danskerne arbejder mere

Vi arbejder 2½ time mere ugentligt, end vi gjorde i 1987. På femten år bruger den enkelte i gennemsnit ½ time mere dagligt på sin arbejdsplads – med at arbejde. Hertil kommer, at man samtidigt bruger ½ time mere på huslige forpligtelser. Sammenlagt har vi en time mindre til fritid og søvn. Udviklingen har medført, at vi har overhalet vores arbejdende kollegaer i Norge og Finland indenom, der har mere fritid til sig selv.
Det viser en ny undersøgelse fra Socialforskningsinstituttet (SFI).

Syv pct. føler sig næsten altid stresset, mens omkring halvdelen somme tider er stresset. Kvinderne er hårdest ramt. Mens mændene ugentligt bruger en time mere på arbejdspladsen, så er det kvinderne, der stadig står for de fleste forpligtelser i hjemmet, hvorfor de timemæssigt arbejder lige meget. I parforhold uden børn arbejder begge parter lige meget på arbejdspladsen.

SFI´s undersøgelse, der omfatter 3.000 mennesker, som har ført dagbog på såvel hverdage som søn- & helligdage, understreger skævvridningen på arbejdsmarkedet. Mens stadig færre arbejder mere, så overføres flere i den erhvervsaktive alder ufrivilligt til mange forskellige overførselsindkomster og efterfølgende passivitet. Omvendt oplever de “udvalgte” på arbejdsmarkedet til stadig større stress, som til dels er betinget af længere arbejdstid og dels til stadigt mere stressbetonet arbejde.

De mange nye fleksible overenskomster, der omfatter yderligere fleksibilitet på både løn og arbejdstid, er den reelle årsag til den yderligere udbytning af arbejdsstyrken. Titusinder på flekstid får ikke udbetalt overarbejdsbetaling for merarbejde. Andre tusinder er pålagt 48 timers arbejde ugentligt – uden overarbejdstakst – i det ene halvår.

Netavisen 3. januar 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater