SÄPO REGISTRERADE TRETTONÅRINGAR!

Pressmeddelande från Revolutionär Kommunistisk Ungdom
Göteborg 021218

I tisdags släpptes säkerhetstjänstkommissionens rapport om svensk säkerhetspolis övervakning och siktsregistrering av vänsteraktivister.

I den särkilda rapporten om KPML(r) finns ett särkilt skrämmande avsnitt (3.6.2, s.170) som benämns “Registreringen av medlemmar i RKU” .
Där framgår det att registreringen av RKU-medlemmar kunde ske med enbart medlemskap till grund och har sedan 1 mars 1993 klassats som HT19-organisation i kraft av att vara
ungdomsförbund till KPML(r). I registret länkades varje RKU-medlem både till den lokala RKU-föreningen och den lokala KPML(r)-föreningen

– Detta är något oerhört! RKU är ett ungdomsförbund med så unga medlemmar som trettonåringar och ställer inga medlemskrav än att betala medlemsavgiften och vara aktiv efter förmåga. Vi har och haft många ungdomar som söker sig till oss för att de är intresserade av vänsterpolitik och vill arbeta för detta, säger Robert Mathiasson,
ordförande i RKU

– Vid första anblick kan det tyckas löjeväckande att SÄPO åsiktsregistrerat tonåringar som sökt sig till RKU och ser dess som ett hot mot rikets säkerhet. Men det är ett hot mot demokratin och en rättstat som Sverige att SÄPO anser att ungdomar som engagerar sig politiskt är ett hot och ska åsiktsregistreras, säger Robert Mathiasson

– Det är ett också ett brott mot lagen om åsiktsregistrering som instiftades 1969 och vi ska tillsammans med vårt moderparti undersöka möjligheterna att polisanmäla staten för detta uppenbara lagbrott.

För information kontakta RKU:s förbundssekreterare Pär Johansson på
031-244417, 0737021598.

Netavisen 19. december 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne