Det var ikke kun civile betjente som overtrådte regler under topmødet

Pressemeddelelse fra Globale Rødder

Globale Rødder byder det øgede fokus på civile betjentes optræden under topmødet velkommen. Det var dog ikke kun civile betjente som konsekvent overtrådte regler og retningslinier under topmødet, og Globale Rødders krav
om en uvildig undersøgelse af hele politiets indsats styrkes med afsløringerne i denne pressemeddelelse.

I forbindelse med en ransagning på Christiania i slutningen af oktober, udtalte Kai Vittrup;

“- På baggrund af sagen har man internt i regionsafdelingen indskærpet bestemmelserne og gjort opmærksom på, at der selvfølgelig skal være en konkret grund, før man må visitere. Og der skal også med det samme skrives
en indberetning, når der har været en visitation. Det sidste har man forsømt sig imod, siger chefpolitiinspektør Kai Vittrup.”

http://www.tv2lorry.dk/nyheder/nyhed2002.asp?Id=4029

Læg specielt mærke til formuleringen “Og der skal med det samme skrives en indberetning…”

“Vi var opmærksomme på Kai Vittrups udtalelser allerede i oktober, fordi vi ved, at det var politiets praksis IKKE at indberette denne form for visitationer, ” udtaler Claus Pedersen.

Natten til fredag var hundrede – måske tusindvis – af billister og gående fra Amager/Christianshavn mod indre by udsat for denne slags visitationer, men efter Globale Rødders informationer er der IKKE foretaget indberetninger
om disse.

“Jeg talte med Kai Vittrup torsdag formiddag, hvor jeg spurgte ham til, hvorvidt politiet havde overblik over eller registreret de mange visitationer. Kai Vittrup oplyste, at det havde de ikke.” fortsætter Claus Pedersen.

Problemet er dog større end manglende indberetninger.

I begyndelse af december blev Kbh. politi udstyret med en “næse” fra statsadvokaten. Baggrunden var en tilfældig og langvarig tilbageholdelse af demonstranter uden “rimelig grund”. Dengang udtalte Kai Vittrup

– Den næse må vi tage på os. Og samtlige ledere vil nu blive informeret om, at sådanne hændelser skal undgås. Der må ikke ske tilbageholdelser uden rimelig grund. Vi vil ikke tages på fodfejl … Den form for indsats er dog overhovedet heller ikke noget, vi har planlagt”

http://www.tv2lorry.dk/nyheder/nyhed2002.asp?Id=4383

“Bilerne på Knippelsbro og Langebro blev tilbageholdt i et langt tidsrum, og der var INGEN rimelig grund. Politiet har efter min overbevisning bevidst overtrådt løftet om registrering af ALLE visitationer i et forsøg på at skjule, at de arrogant og imod deres løfter har ignoreret statsadvokatens “næse””, slutter Claus Pedersen

Globale Rødder ønsker klarhed over HVEM der tog beslutning om overtrædelse af de interne retningslinier for indberetning af visitationer, og vi ønsker klarhed over HVEM der tog beslutning om at ignorere statsadvokatens kritik – derfor fastholder vi kravet om en uvildig undersøgelse af hele politiets indsats under topmødet.

Hvis ikke Kai Vittrup kommer med en god forklaring, vil Globale Rødder desuden indenfor kort tid forfatte endnu en klage til statsadvokaten, og forlange erstatning for uberettiget anholdelse og visitation. Denne klage vil danne præcedens for samtlige billister og gående, der blev tilbageholdt på en af broerne, og vil kunne koste op imod en million kroner i erstatninger.

Globale Rødder 4097 8659
Claus Pedersen 6118 4567

Se også:
Claus Pedersen: Klage til statsadvokaten

Netavisen 19. december 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne