Claus Pedersen: Klage til statsadvokaten

Pressemeddelelse

Nedenstående er en kopi af en klage som dd. er sendt til Statsadvokaten for København. Klagen indeholden en henvisning til en meget relevant afgørelse fra samme statsadvokat (d.2.dec.2002).

Hvis jeg skulle få medhold i denne klage vil jeg være berettiget til en erstatning på ca. 1200.-, og det samme vil samtlige andre bilister (og i mindre omfang gågængere) som passerede en af de to broer den pågældende nat.
Det springende punkt i spørgsmålet om hvorvidt man er erstatningsberettiget vil være muligheden for at forlade stedet, og tidsrummet man har været tilbageholdt. I midnatsradioavisen blev politiets kontrol omtalt i datid,
men da jeg passerede Langebro var klokken tæt på 01.00. Der er tale om en flere timer lang kontrol, og op imod tusind biler har været tilbageholdt.
Hvis Statsadvokaten skulle give mig medhold i min klage, kan politiet i værste tilfælde skulle udbetale op imod en million kroner i erstatninger til disse bilister.

I den nedenstående kopi er mit køretøj og min adr. “anonymiseret”, men jeg
kan kontaktes på 61184567

Venlig hilsen

Claus Pedersen

—————–
Statsadvokaten
Jens Kofodsgade 1, 3th
1268 Kbh. K.

København 19.12.02

Kære Statsadvokat

Natten mellem d.12.12 og 13.12 dette år blev jeg tilbageholdt af politiet i København på Langebro mellem Amager og indre by.

Jeg var i bil med to passagerer på vej mod Nørrebro fra et møde på Christianshavn, hvor en ualmindelig lang kø på Knippelsbro gjorde at vi besluttede at forsøge at krydse kanalen via Langebro.

Allerede på ‘ved Stadsgraven’ mistede vi – pga. den tætte trafik – muligheden for at forlade bilkøen, og da vil kørte ind på ‘Amager Boulevard’ mistede vi også denne teoretiske mulighed for at forlade bilkøen – og det som viste sig at skyldes en politi-kontrol – og var i praksis tilbageholdt af politiet. Jeg vil anslå, at tilbageholdelsen varede omkring 1 time.

Efter lang ventetid i bilkøen blev bilisterne (og på et tidspunkt således også jeg) vinket frem til ‘kontrol’. En betjent kiggede på mine passagerer, på mig og på bilens indhold. Herefter blev vi beordret ud i vejens yderste spor, og her blev vi udspurgt om hvorfor vi befandt os på stedet, og hvor vi skulle hen. Vi besvarede naturligvis høfligt disse spørgsmål, og betjenten begyndte derefter ‘uden yderlige forklaringer’ at gennemlyse vores
køretøj. Vi blev ikke informeret om grunden hertil, ligesom vi ikke blev informeret om baggrunden for vores tilbageholdelse. Efter denne ransagning fik vi venligst tilladelse til at fortsætte vores køretur.

Jeg er opmærksom på Statsadvokatens afgørelse af 02.12.2002 i sag SA-1-00-321-847, og vil i denne forbindelse gerne klage over tilbageholdelsen af mig og mine passagerer, ransagningen af mit køretøj og endeligt den manglende information fra de pågældende betjente.

Venlig hilsen

Claus Pedersen

Netavisen 19. december 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne