Finanslov 2003: Et mangesidet bedrag

Leder
Kommunistisk Politik 22, 2002

‘Finanslov 2003 står som det største vælgerbedrag i nyere tid’, siger Den Koordinerende Gruppe i et åbent brev til Dansk Folkeparti. Det er et mangesidet bedrag. Mange har været med til at udforme finansloven, mange delforlig er blevet indgået, hvor også den parlamentariske opposition med Socialdemokratiet i spidsen har været med.
Socialdemokratiet fik sat sit fingeraftryk på den ved at gennemføre en ‘arbejdsmarkedsreform’, som tager sigte på at straffe de arbejdsløse og bistandsmodtagerne – endnu engang – og med klare racistiske undertoner, indsat af Dansk Folkeparti. Hårdest ramt blev kontanthjælpsmodtagerne.
Den socialdemokratiske medvirken var nok til at knække den ‘faglige modstand’ mod reformen – selvom SiD da tog afstand fra den.
De Radikale fik også sat deres fingeraftryk: De fik sikret skattelettelser for folk med relativt høje indkomster på kontanthjælpsmodtagernes bekostning.

Dansk Folkeparti fik markeret sig som løftebryder af groveste slags: De opgav deres modstand mod den fortsatte skovhugst i Den Sociale Pensionsfond, som de skovlede masser af stemmer på ved det seneste valg. 9 milliarder kroner tillader de nu regeringen at fjerne fra fonden. Ikke nok med det: Det deltager også i tyverierne fra den såkaldte “satspulje” (som partiet principfast modsatte sig, da det var i opposition, og lovede at afskaffe) og er med til der at løfte ‘næsten to milliarder kr. op af lommerne på pensionister, arbejdsløse, bistandsmodtagere, unge, som får SU under uddannelse, og mange andre. I alt er der tale om, at de allerfattigste danskere får lov til at betale til de allerrigeste’, som Den Koordinerende Gruppe så præcist siger det.
‘Satspuljen’ sikrer at pensionerne hvert år stiger mindre end priser og lønninger. Var den blevet afskaffet havde der været 2600 kr. om året til alle pensionister.
Det hele er blevet tildækket med en velvillig mediekampagne for DFs image-stunt: en såkaldt ‘ældrecheck’, en engangs-udbetaling på 5.000 kr. til de fattigste pensionister.
Det er som at pisse i bukserne for at holde varmen: Beløbene, der tages i finansloven fra de fattige ældre og andre fattige, er langt større end engangsbeløbet.
Og det dækker langt fra, hvad Dansk Folkeparti og regeringen bedrev allerede sidste år, da det lavede om på den såkaldte Særlige Pensionsordning. Ændringerne var kostbare lige præcis for den gruppe, som ældrechecken skal tilgodese: alle, der som lønmodtagere tjener under 250.000 om året. En lønmodtager, der i dag tjener 150.000 kr., vil have 54.000 mindre at gøre godt med i pensionsårene.

Det hele går under betegnelsen SKATTESTOP: Det betyder at de rige og virksomhederne ikke får sat skatterne i vejret, men tværtimod sænket dem, mens de sociale budgetter barberes nedad og nedad, og de fattigste flås.
‘Skattestop’ betyder, at regeringen har afvist at få inddraget blot en brøkdel af de 150 milliarder, som det er konstateret, at de multinationale selskaber som Coca Cola, MacDonalds og A.P. Møller lader cirkulere rundt mellem datterselskaber ind og ud over grænserne – og dermed unddrager skattebetaling i Danmark.
Foghs Danmark ligger helt i front, når det gælder om at gennemføre Bushs målsætning om nulskat for de multinationale.
På det ene og det andet område gennemfører regeringen i det dulgte små, men effektive skattelettelser for de rigeste – som f.eks. ved at lægge loft over grundskylden.

Fogh-regeringen er ved at gennemføre sit program om ‘lavere marginalskatter’. Det er en økonomisk politik, som står øverst på den amerikanske globale dagsorden, og er inkluderet i Bush-doktrinen National Security Strategy. Den amerikanske professor Huck Gutman karakteriser det således:
“Hvad betyder en amerikansk udenrigspolitik, der insisterer på “lavere marginalskat”? Svaret er chokerende. Bush bekendtgør for den amerikanske kongres og for regeringer i hele verden, at det fremover er nødvendigt for USA´s nationale sikkerhed, at alle lande sænker skatten for rige borgere, indenlandske selskaber, mulitnationale selskaber og banker.
“Lavere marginalskatter” er den kode, hvormed indflydelsesrige folk fortæller hinanden at de er modstandere af progressiv beskatning. Den signaliserer en uforsonlig opposition overfor enhver politik, der stiller rige enkeltindivider overfor krav om at betale en større procentdel af deres indkomst i skat end de lavtlønnede arbejdere betaler. Koden gør også gældende, at selskaber ikke skal betale skatter til en rate der er højere end de fattigste arbejdere i samfundet.
“Lavere marginalskatter” betyder, at progressiv beskatning skal sænkes eller afskaffes.”
Fogh og Co. – fra Kjærsgaard til Socialdemokratiet og De Radikale – er godt i gang.

Redaktionen den 5. november 2002

Kommunistisk Politik 22, 2002
Netavisen 7. november 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne