Stop tyverier nu

Vi opfordrer Folketinget til at ophæve satspuljeloven og i stedet sikre, at alle på overførsel får en regulær dyrtidsregulering, som svarer til stigninger i indkomsterne på lønmodtagersiden

Åbent brev fra Den Koordinerende Gruppe

Til Folketinget

Den Koordinerende Gruppe med 30 græsrodsorganisationer ønsker hermed at protestere mod de åbenlyse tyverier, hver gang, der udbetales dyrtidsregulering til de omkring to millioner, som fra det offentlige får overførselsindkomster.

Tyverierne startede, da loven om satsregulering blev vedtaget af Folketinget i sommeren 1990. Gennem 12 år er der fjernet milliarder af kroner fra folkepensionister, arbejdsløse, bistandsmodtagere, SU-modtagere og andre økonomisk svage grupper i Danmark.

Milliarder uddeles hvert år efter en liste, som er aftalt på forhånd ved lukkede møder blandt seks politiske partier i Folketinget.

Mange af de udvalgte projekter på politikernes årlige julegaveprojekter er klart i strid med den lov, de selv har vedtaget. Pengene hales op af lommerne på pensionister med flere og bruges til alle mulige andre formål, end dem, de skulle, nemlig “forholdsmæssigt mellem pensionister og øvrige overførselsindkomstmodtagere i forhold til deres samlede andel af overførslerne” (citat: note fra Karnovs Lovsamling om 1990 – loven).

Torsdag den 31. oktober vil et stort flertal i Folketinget godkende fordelingen af satspuljen 2003, altså endnu før pengene er halet ud af de økonomisk svageste.

Den Koordinerende Gruppe har søgt foretræde hos Folketingets retsudvalg, for at pege på de ulovligheder, Folketinget foretager i denne sag. Det blev afslået! Begrundelsen var, at retsudvalget “ikke modtager deputationer vedrørende spørgsmål om, hvorvidt en given lovgivning uden for Retsudvalgets ressort administreres i overensstemmelse med lovens intentioner og hensigt”, som formanden for Retsudvalget, Anne Baastrup (SF) meddelte i sit afslag til os den 24. oktober.

Samme Anne Baastrup burde være inhabil i denne afgørelse, fordi hun er – nævnt som den første blandt de ti folketingsmedlemmer, der har været med til at overføre/stjæle penge fra de allersvageste.

I stedet for at lade samtlige skatteydere betale til de mange (også udmærkede) formål, er der her tale om en “omvendt Robin Hood”.

Vi opfordrer Folketinget til at ophæve satspuljeloven og i stedet sikre, at alle på overførsel får en regulær dyrtidsregulering, som svarer til stigninger i indkomsterne på lønmodtagersiden.

Se også:
Den Koordinerende Gruppe:
Åbent brev til Dansk Folkeparti

Den Koordinerende gruppe består i alfabetisk orden af:
Aktive Modstandsfolk – APK – Chaufførernes Seniorklub – Danmarks Miljøparti – DKP – EKS , en klub af Socialdemokrater – Enhedslisten – Folkebevægelsen mod Nazismen – Isoleringsarbejdernes Pensionistklub – Jord og Betonarbejdernes Fagforening – Lager og Handel, København (Seniorklubben) Malernes Fagforening i København (seniorklubben) – Metal 8 – Metal Lyngby – Murerarbejdsmændenes pensionsklub i København, Murernes Fagforening i København (seniorklubben) – Murersvendenes Fagforening i København – Murersvendene i Århus – Onsdagsklubben i Brohusgade – Patientforeningen Danmark – Pensionisternes Hobbyklub af 1965 – PMF, Seniorer, Sydøstfyn – Rør og Blikkenslagernes Fagforening af 1873 (efterlønsklub) – Rør og Blik, København – Træ, Industri og Byg – Typografernes Seniorklub i København

Netavisen 5. november 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne