Afbryd de diplomatiske forbindelser med Israel NU

Vanviddet mod det palæstinensiske folk må stoppe

Udtalelse fra Arbejderpartiet Kommunisterne 22.09.02


Klik for at forstørre

Hvor længe endnu skal Israel have lov til at martre og ydmyge det palæstinensiske folk?
Under påskud af at forsvare Israels sikkerhed, er Palæstina sønderbombet.

Sønderbombningen af Arafats hovedkvarter er USAs og Sharons forsøg på at tilintetgøre den palæstinensiske befolknings nationale rettigheder og forhåbninger. Altimens fortsætter Israel udbygningen af illegetime bosættelser på de besatte områder.

To års intifada har vist Israel og USA, at det kæmpende palæstinensiske folk aldrig vil leve som undersåtter i deres eget land. To års massiv og kriminel statsterror og besættelse af palæstinenserne har vist, at Sharon aldrig vil acceptere det palæstinensiske folks legitime ret til et frit og uafhængigt Palæstina. To års ensidig amerikansk støtte til bødlen og kritik af offeret har vist, at USA hverken er en faktor for fred eller en garant for palæstinensernes ret til en uafhængig stat.

Det bliver stadig mere klart for mange at USAs forberedelse af krig og besættelse af det irakiske folk, og Israels besættelse af Palæstina, tjener USAs og andre stormagters forsøg på at kontrollere det olierige Mellemøsten.

Igennem mere end 30 år har besættelsesmagten Israel, USA og andre stormagter trådt palæstinensernes FN-sanktionerede rettigheder under fode.

For verdens fredselskende folk må bægeret være fyldt.
Vi må kræve af vores regering og folketing at forbindelserne til terrorstaten Israel afbrydes, så længe de fastholder besættelsen og ignoreringen af palæstinensernes legitime rettigheder.

Israel må på alle områder isoleres – som Sydafrika blev det under apartheidtiden.

Solidaritet med det terroriserede, indespærrede og kæmpende palæstinensiske folk!

APK
Arbejderpartiet Kommunisterne


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne