“Den historiske sandhed” med eneret

Klapjagten på de progressive bevægelser og politiske aktive danskere i perioden efter 2. verdenskrig og frem til Sovjetunionens/østblokkens endelige sammenbrud vil blive styrket med en ny undersøgelse af venstrefløjen under den kolde krig, fastslår statsminister Anders Fogh Rasmussen.

Mens Fogh-regeringen har opgivet at retsforfølge den danske krigsforbryder Søren Kam for mord har regeringen rettet skytset andre steder hen: mod venstreorienterede og kommunister. På initiativ af to af landets mest formørkede, sorte præster, de fundamentalistiske folketingsmedlemmer for Dansk Folkeparti Søren Krarup og Jesper Langballe, ville regeringen nedsætte en tredje kommission om perioden, der kaldes Den Kolde Krig (her fra 1945-89). De ville have den danske venstrefløjs holdninger og virksomhed ‘undersøgt’.

En tredje kommission vakte stor modstand – og det er endt med, at den foreslåede undersøgelse lægges ind under DUPI-undersøgelsen, der ledes af … Uffe Ellemann Jensen, notorisk antikommunistisk provokatør og tidligere udenrigsminister. De to allerede igangværende undersøgelser er DUPI’s (Dansk Udenrigspolitisk Institut) og PET-kommissionens.

‘Delundersøgelsens’ resultat kan allerede i dag aflæses i en odenseansk antikommunistisk historieprofessors bøger fra den sidste del af perioden. Pastorerne Langballe og Krarups gamle kampfælle professor Bent Jensen var nemlig udset til at være leder af den foreslåede ‘selvstændige undersøgelse’. Det blev der ikke noget ud af – men Jensen skal nok være der alligevel – som en forhåndsgaranti for manglende objektivitet. Hele Jensens forfatterskab er en slamkloak af antikommunistisk propaganda i den amerikanske efterretningstjenestes ‘historieforsknings’-tradition.

Til hoforganet Berlingske Tidende udtaler statsministeren:
– Jeg synes, at vi skylder eftertiden, at der bliver skrevet den fulde og hele historie om, hvad der skete i Danmark under Den Kolde Krig. Jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg mener, at vi har haft for lidt debat om forholdene i landet i den periode – herunder især det samarbejde, der fandt sted imellem enkeltpersoner og organisationer i Danmark og fjenden i Warszawa-pagten.

Med andre ord: Statsministeren ser frem til at få en række venstrefløjsaktiviteter i perioden stemplet som en trussel mod den “indre” sikkerhed og venstrefløjsaktivisterne som værende agenter for en fremmed fjendtlig statsmagt, det tidligere Sovjetunionen.

Det er ikke mindst regeringens støtteparti, Dansk Folkeparti, som har presset hårdt på for at få startet en selvstændig undersøgelse for at være total sikker på, at venstrefløjens påståede rolle som agenter for en fjendtlig statsmagt fastslås som “videnskabelige kendsgerninger” og “den rigtige historiske dom” over overløberne fældes.
Ikke mindst for at modvirke undersøgelsen af PET’s rolle og den lange stribe af ulovligheder, dette væsen gjorde sig skyldig i perioden, skal ‘venstrefløjen’ stemples. Påstået landsskadelig virksomhed skal legitimere ‘væsenernes’ lovbrud.

Der er ingen grund til at tro på, at PET-undersøgelsen vil løfte sløret for mange af de hemmelige væseners godt skjulte hemmeligheder. Forsvarets Efterretningstjeneste undersøges ikke. Det hemmelige CIA-finansierede væbnede kampgruppenetværk ‘Gladio’ (eller Stay Behind-grupperne) undersøges ikke.

Dansk Folkeparti nærer åbenbart en tyrkertro til statslige undersøgelsers objektivitet. Men en Jensensk ‘sandhedskommission’ (Bent eller Uffe) vil være et serum mod sandheden. Uanset hvor mange stempler for videnskabelighed af højeste karat regeringen og dens støttepartier giver deres ‘delundersøgelse’, vil reaktionen aldrig få patent på den historiske sandhed.

De vil tværtimod bidrage til at afsløre statsmagtens karakter som et redskab i et udbyttende og reaktionært mindretals hænder. De fundamentalistiske kristne mørkemænd og deres krønikefortælleres ‘sandhed’ vil rokke tilliden til hele den statsfinansierede ‘videnskabelighed’ – også på andre områder. Men Fogh, Krarup, Langballe og Jensen har fået deres undersøgelse … og den borgerlige løgn får en ny dimension.

Netavisen 22. august 2002
Opdateret 25. august


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne