5 500 børn dør hver dag af forurenet vand

Adgang til rent drikkevand er en forudsætning for liv. 5500 børn dør hver eneste dag som følge af vand- og fødeforurening. Det påviste FN-rapporten ‘Børn i det nye århundre’ i foråret.

En sjettedel af verdens befolkning har ikke adgang til rent drikkevand. Mere end det dobbelt – 2,4 mia. mennesker – har ikke adgang til selv primitive latriner.

En trediedel af alle verdens sygdomme skyldes, at mennesker drikker forurenet vand og spiser forurenet mad og lever i stærkt forurenet luft. De mest udsatte er børn under fem. Og hovedparten af dem bor selvfølgelig i de såkaldte udviklingslande.

Vandforurening og dårlig hygeine er den største enkeltårsag til børnedød i Asien og Stillehavsområdet, siger FNs økonomiske og sociale råd for denne region nu i en rapport op til FN-topmødet i Johannesburg.

Rapportens forfattere mener, at den stadig mere alvorlige situation skyldes utilstrækkelig lovgivning og ineffektiv vandresourceplanlægning. En væsentligere årsag er den af imperialismen påtvungne tilbageståenhed og fattigdom i disse lande. I Iraks tilfælde er en halv million børn døde som følge af sanktioner og ødelæggelse af vandforsyningen.
(Se Thomas Nagy: Hvordan USA med vilje ødelagde den irakiske vandforsyning)

På verdensplan er der flere børn, som er døde af alvorlig diarré end folk, som har mistet livet som følge af alle krigene siden den 2. verdenskrig.

Netavisen 21. august 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne