Skandaleramte ISS får guld af Dansk Aktionærforening

På trods af de utallige skandaler omkring udlicitering af offentligt arbejde til monopolkoncernen ISS med elendige arbejdsforhold og dårligere service til følge samt opsigelse af en lang række af de kommunale kontrakter på børnepasning, rengøring mv. har ISS netop modtaget “gulddiplom” for god ledelse fra Dansk Aktionærforening.

Gulddiplomet er givet for førstepladsen i Corporate Governance år 2002, som efter sigende er en bedømmelse af ledelsen af Danmarks 69 største børsnoterede selskaber ud fra 17 kriterier. Ifølge den komite, der udpegede ISS som årets virksomhed, er et af de vigtige kriterier “om ledelsen er i stand til at skabe en merværdi for virksomheden, der overtiger de incitamentsprogrammer som ledelsen har tildelt sig selv – og om de kommer aktionærerne til gode.

Førstepladsen for god ledelse er altså givet på baggrund af ISS´s evner til at rage masser af profit til sig og sikre aktionærerne et så højt udbytte som muligt. Derimod omfatter kriterierne åbenbart ikke firmaernes behandling af deres ansatte – eller kvaliteten af det arbejde eller den service, som de udfører. I så fald ville ISS på ingen måde have opnået nogen pris for god ledelse. Erfaringerne med servicemastodonten ISS er alt andet end gode.

Med mindre, der vel at mærke er tale om belønning for ødelæggelse af løn- og arbejdsforhold og en ringere service i forbindelse med overtagelsen af en række kommunale arbejdsopgaver såsom rengøring, børnepasning mm. Men de mange skandaler omkring udlicitering af offentligt arbejde til koncernen til trods: ISS har forstået at skrabe profit til sig, og det er vel det, der er hovedsagen set med Dansk Aktionærforenings briller.

At rengøringen er mere end kritisabel, at børnepasningen forringes voldsomt med videre, samt at protesterne mod ISS fra ansatte og brugere (fra pædagoger og forældre til børn i daginstitutioner) har været så kraftige, at flere kommuner over hele landet har følt sig tvungne til at opsige en lang række aftaler om udførsel af kommunalt arbejde, de har indgået med ISS. Det er underordnet, så længe, der går rigeligt med penge ind på kontoen hos ISS og aktionærerne.

Dansk Aktionærforenings pris for “god ledelse” kommer yderst belejligt for ISS-koncernen, som desperat forsøger at lappe på/dække over det velfortjente dårlige image, som man på baggrund af de mange privatiseringsskandaler har fået i offentlighedens øjne.

Netavisen 28. maj 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne