Israelske massearrestationer fordømmes af Amnesty

Ny rapport fra Amnesty viser at israels massearrestationer af palæstinensere krænker menneskerettighederne groft.

”Mellem den 27. februar og den 20. maj er mere end 8.500 palæstinensere blevet arresteret, for mange drejer det sig om vilkårlige tilbageholdelser. Disse arrestationer og tilbageholdelser tegner et mønster af grov, umenneskelig og ydmygende behandling, herunder tortur,” siger Amnesty International i en ny rapport.

Rapporten dokumenterer, hvorledes tilbageholdte fanger blev ydmyget og tilbageholdt i dagevis uden at blive anklaget, uden at blive stillet for en dommer, og uden at blive tilladt besøg af deres advokat eller deres familier. Amnesty opfordrer de israelske myndigheder til at nedsætte en undersøgelseskommission samt sikre, at de ansvarlige for den behandling, de tilbageholdte udsattes for, bliver retsforfulgt.

De fleste af de 2500 tilbageholdte, der blev arresteret i februar og marts, blev løsladt indenfor en uge, hvorimod mange af de flere end 6000 tilbageholdte, der blev arresteret under den israelske operation efter den 29. marts blev nægtet adgang til omverdenen under deres tilbageholdelse.

En ny militær ordre udstedt den 5 april 2002 (Militærordre 1500) gør det muligt at tilbageholde fanger i op til 18 dage, før de får adgang til en advokat, dommer eller familie. Efter at de tilbageholdte således er blevet nægtet adgang til omverdenen, kan en militærdommer yderligere forlænge isolationsperioden med op til 90 dage. “Denne militærordre overtræder internationale standarder og må øjeblikkeligt ophæves,” konkluderer Amnesty International.

Over højttalersystemer blev alle mænd mellem 15 og 45 år pålagt at henvende sig til den israelske hær. De fleste af dem, som herefter blev arresteret, fik bind for øjnene og blev lagt i tætsiddende plastikhåndjern. Siddende på hug eller knælende blev de nægtet adgang til at forrette deres nødtørft og fik i de første 24 timer ikke noget at spise eller udleveret tæpper.

Løsladte fanger fra Jenin, som udsendinge fra Amnesty International har interviewet, har givet enslydende beretninger om, hvordan de er blevet behandlet af soldater fra den israelske hær. De har kunnet fortælle om, hvordan de blevet tvunget til klæde sig af, til de kun havde deres undertøj på, hvordan de blev bagbundet med et tætsiddende plastikhåndjern, og hvordan de fik bind for øjnene.

Antallet af administrative tilbageholdelse er også steget voldsomt de seneste måneder. Administrativ tilbageholdelse er en fremgangsmåde, hvorunder den arresterede kan tilbageholdes uden hverken at blive anklaget eller få prøvet sin sag for en dommer. Der er ingen frist for hvor mange gange eller i hvor lang tid, ordren om tilbageholdelse kan fornys.

Amnesty International opfordrer den israelske regering til at nedsætte en uafhængig undersøgelseskommission efter loven om undersøgelseskommissioner fra 1968. Kommissionen skal undersøge de tilfælde af vilkårlige arrestationer samt grov, umenneskelig og ydmygende behandling, der skulle have fundet sted mod palæstinensere, der er arresteret efter den 27. februar 2002. Sådan en kommission bør følge internationale standarder for grundige, effektive og uafhængige undersøgelser.

Netavisen 24. maj 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne