Den forestående krig mod Irak er ikke en løsning

Af Sammi Jawad
Stop sanktionerne mod Irak
Tale i Fælledparken 1. maj 2002

Vi står her i dag med blandende følelser for at fejre arbejderklassens dag. 1. maj i år er præget af begivenheder herhjemme og på den internationale scene. Den borgerlige regering med Venstre i spidsen viser dets sande ansigt ved at føre sin politik helt afhængig af Dansk Folkepartis stemmer. Nedskæringer på de sociale områder, nedskæringer på undervisningen og det varslede indgreb i de eksklusive aftaler på arbejdsmarkedet går hånd i hånd med systematisk diskrimination af flygtninge og indvandrere i samfundet. Hvis regeringen virkelig vil integrere flygtninge og indvandrere så skal vi give dem chance for at komme ind på arbejdsmarkedet og ikke henvise dem til den alt for lave starthjælp. Konsekvenser af regerings udlændingepolitik er en sort underklasse og social uro i samfundet. Fagbevægelsen skal varetage arbejderklassens interesser også for de nye borgere og skal holde op med at lefle for Dansk Folkeparti.

På den internationale scene har USA ensidigt pålagt sig selv at føre den såkaldte krig mod terrorisme på vegne af hele den vestlige verden. På trods af at AlQaida og Talebanerne forlængst er besejret fortsætter USA sine bombardementer i Afghanistan med store civile tab til følge. USA’s virkelige mål er ikke at bekæmpe Talebanerne, som USA selv skabte, men at sikre sine geo-politiske olie-interesse i det centrale Asien.

Den danske regering skal ikke deltage i USA’s interessekrig i den tredje verden, men skal søge for at hindre den. Danmark har i kraft af sit EU’s formandskab en unik position for at markere de grundlæggende menneskerettelige principper, som bør regulere de internationale forhold. Den danske regering burde seriøst og ærligt komme med et fredsinitiativ for konflikten i Mellemøsten og ikke et fredsinitiativ, der dækker over Ariel Sharons systematiserede statsterrorisme og massakre på den palæstinensiske befolkning. Den danske regering skal ikke dele “sol og vind lige” mellem undertrykker og undertrykte. Israel er den eneste kolonimagt i vores verden. FN og det internationale samfund kræver en undersøgelse af massakre i Jenin, men Israel afviser den blankt. Israel ønsker selv at skrive kommissionens rapport. Spørgsmål er, hvem er de virkelige slyngelstater…er de Irak, Iran og Nordkorea – eller USA og Israel?

Mens vi fejer 1. maj under fredelige og normale forhold, lever arbejderklassen i Irak under et dobbelt umenneskeligt vilkår. FN-sanktionerne har allerede kostet mere end ½ mio. børns liv, gjort ca. 40% af befolkningen arbejdsløse og har sendt landet ud i en elendig humanitær og økonomisk tilstand. Den tidligere FN´s-chef i Irak Denis Halliday har kaldt FN-sanktioner et folkemord mod det irakiske folk. FN-sanktionerne, der har eksisteret i mere end 12 år, har forvandlet millioner af irakiske arbejdere til identitetsløs gruppe. Kampen for arbejdsrettigheder er blevet erstattet af ‘kampen for at overleve’. Den irakiske arbejderklasse kæmper også for deres forenings- og arbejdsrettigheder, der bliver ignoreret og undertrykt af den irakiske regering.

USA begrunder sin forestående krig mod Irak i, at Irak er i besiddelse af masseødelæggelsesvåben. Dette er pure løgn. Den tidligere FN-våbeninspektør i Irak amerikaneren Scott Ritter var i BBC for to måneder siden og sagde om denne påstand “den amerikanske regering med Bush og forsvarsminister Donald Rumsfeld i spidsen har en ideologisk dagsorden for at vælte Saddam Hussein ” han fastholder “at Irak i dag udgør ikke længere en trussel mod omverdenen. Virkeligheden er, at FN har destrueret alle kemiske, biologiske og atomare faciliteter i Irak”. Hvis masseødelæggelsesvåbnene er problemet, hvorfor står Israel uden for enhver kontrol fra FN eller det internationale samfund. Israel har aldrig underskrevet ikke-spredningsaftalen, mens Irak er underlagt hundredvis af FNs resolutioner.

Den forestående krig mod Irak er ikke en løsning. Den danske regering og EU skal støtte den igangværende dialog mellem FN og Irak og forhindre at USA sætter hindringer for forhandlinger. Den irakiske regering skal også tvinges til at åbne en dialog med irakiske oppositionsgrupper. Demokrati og fred har det irakiske folk mest brug for – ikke en ny krig.

NEJ TIL USA’s KRIG – NEJ TIL DANSK DELTAGELSE I KRIG
LAD IRAK OG DET IRAKISKE FOLK I FRED – JA TIL EN HUMAN OG SOLIDARISK VERDEN

Netavisen 22. maj 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne