Politiske ungdomsorganisationer til angreb på folkepensionen

Tiden til det endelige opgør med den danske folkepension som en solidarisk pensionsordning er nu moden, mener både regeringspartiernes ungdomsorganisationer, VU og KU, samt DSU, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, der endog slår til lyd for brugerbetaling på hjemmehjælp.

Nu skal det være. Det EU-inspirerede angreb på den danske folkepension, som indførelsen af de nye arbejdsmarkedspensioner er en central del af, skal fuldbyrdes. Folkepensionen afskaffes en gang for alle. Det hele ledsages af de løgnagtige påstande om, at der ikke længere er råd til en dansk pensionsordning, som på solidarisk vis sikrer samtlige pensionister indtægter, der blot tilnærmelsesvis er til at leve af, modsat de nye, private pensionsopsparingsformer.

Det er det stærkt stigende antal ældre i det danske samfund i de kommende år, som kynisk udnyttes som argument for at slibe øksen til den endegyldige henrettelse af folkepensionen. Fremskrivningen af tallene viser – ifølge Venstres Ungdom – at vi skal betale 120 pct. i skat, hvis folkepensionen ikke skrottes. Der er ikke råd til folkepension længere, hævder man. En påstand, som DSU er helt enig i. Samtidig foreslår DSU brugerbetaling på hjemmehjælp – i første omgang for velstillede ældre.

KU udtaler, at alle unge under 30 år allerede i dag skal have at vide, at de selv bør spare penge op til pensionen. Der vanker ikke en krone i folkepension, når de engang ad åre bliver pensionister.

De så hyppigt gentagne løgne om, at der fremover ikke vil være råd til at fastholde, endsige forbedre den danske folkepension, afvises bl.a. af Ældremobiliseringen. Der er slet ikke tale om, at udgifterne til folkepensionen vil eksplodere som følge af, at der bliver flere ældre.

De offentlige udgifter vil ligge omkring samme niveau som i dag, fordi stadigt flere ældre fremover kun vil modtage folkepensionens grundbeløb. Resten af deres pension får de udbetalt via de private pensionsordninger, herunder arbejdsmarkedspensionen. Så der er intet holdbart argument for helt at eliminere folkepensionen, ud over at der reelt er tale om et krav fra EU, hvilket hverken VU, KU og DSU eller de ansvarlige politikere på Christiansborg taler højt om.

De reaktionære ungdomsorganisationers fælles front og deres angreb på folkepensionen afvises selvfølgelig af ‘moderpartierne’. Det er der ingen grund til at tage alvorligt: Ungdomsorganisationer har masser af gange fået til opgave at gøre et beskidt forberedelsesarbejde.

Der er derimod grund til at tage deres fremstød yderst seriøst.

Netavisen 9. april 2002

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne