DKUs 3. kongres: På barrikaderne mod højreregering og terrorkrig

– De unge i Danmark har været hurtigt ude mod Foghs højreregering. Skoleeleverne og de uddannelsessøgende strejker og demonstrerer, og det er der al mulig grund til: Den ny regering er ungdomsfjendsk, så det gør noget.
Det siger Troels Riis Larsen til Kommunistisk Politik/Netavisen. Han er netop blevet genvalgt til formand for DKU på dens 3. kongres i weekenden.
– Fogh, Bendtsen og Kjærsgård er ude efter den brede almindelige ungdom og specielt indvandrerungdommen. Men når en vellykket uddannelse som Den Fri Ungdomsuddannelse kan fjernes med et pennestrøg, når der skæres bredt ned på uddannelserne, når der hetzes mod andengenerations-indvandrere – og når samtidig de unge skal stille op for en krig i et fjernt land, de ikke har noget udestående med, ja, så er det klart der bliver reageret.
– Og protesterne vil blive stærkere endnu. Vi står bare ved begyndelsen.

KP: – Synes du de unge i almindelighed er aktive?
TRL: – Vi har markeret os stærkt i modstanden mod USA’s terrorkrig, lige fra starten på bomberegnen over Afghanistan. Tusinder af unge er gået ind i kampen mod de multinationales globalisering. Tusinder har været aktive i kampen mod racisme og fremmedhad. Og selvom de borgerlige medier hele tiden flyder over med propaganda om, at alle unge er glade for EU, så er også EU-modstanden blandt de unge stor. Det så man under euroafstemningen – og man vil komme til at se det markant i andet halvår af 2002, hvor Danmark overtager EU-formandsskabet.
– Vi ser alt det som begyndelsen til en radikalisering af ungdommen, som vi jo også oplever i mange andre lande.

KP: – Hvad prioriterer DKU i den kommende tid?
TRL: – Kampen mod højreregeringen, kampen mod krigen og dens reaktionære konsekvenser og kampen mod EU. Topmødet i december skal blive en bragende succes – for EU modstanden.
Vi går på barrikaderne i alle disse kampe, og søger at få stadig bredere dele af de unge med.
– DKU vil også i år arrangerer sin egen sommerlejr – i juli måned. Og vi vil tage initiativ til at få en stor dansk gruppe med på den 18. Internationale Antiimperialistiske og Antifascistiske Ungdomslejr i Sierra de Madrid i Spanien. Den finder sted 2.-11. august. -Disse lejre er en tradition, der går 24 år tilbage. En af dem blev afholdt i Danmark – det var i Roskilde i begyndelsen af 80erne. Hundredvis af revolutionære unge fra alle egne af verden deltager. Det er en konkret måde at udbygge den nødvendige internationale solidaritet: Unge fra Ecuador og Argentina vil fortælle op folkeopstandene der – tyrkere om kampen mod krig og IMFs diktater – spaniolerne om den ny kamp for republik, om det enorme studenteroprør, som finder sted dér – o.s.v.
– De unge kæmper over hele verden for deres rettigheder – og for et nyt samfund.

DKUs 3. kongres
Se også kongresudtalelserne
Højreregeringen baner vejen for racisme og fascisme
Nej til krig og imperialistisk globalisering

Netavisen 25. januar 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne