FN-fordømmelse af Israel og nødråb om øjeblikkelig humanitær hjælp

De pro-israelske medier gør alt hvad de kan for at skjule den brede internationale fordømmelse af Israels krig mod palæstinenserne. FNs generalforsamling har netop gennemført en ekstraordinær samling herom. Dens officielle betegnelse: ‘FNs ekstraordinære generalforsamling om de illegale israelske aktioner i det besatte Østjerusalem og resten af det besatte palæstinensiske område’. Den 20. december vedtog den med overvældende flertal en resolution af nogenlunde identisk indhold som den, USA blokerede for i Sikkerhedsrådet ved at nedlægge veto, mens Norge og UK afholdt sig fra at stemme.

Første del af resolutionen anbefaler oprettelsen af en overvågningsmekanisme, som skal følge situationen for gennemførelse af den såkaldte Mitchell-rapport og ‘skabe en bedre situation’ i de besatte palæstinensiske områder.
Resolutionen indeholder en kraftig fordømmelse af Israel for de målrettede illegale henrettelser, overdreven magtanvendelse og udbredt ødelæggelse af palæstinensisk ejendom. Den understreger også ‘den væsentlige rolle, som de palæstinensiske myndigheder indtager, som forbliver en uundværlig og legitim partner for fred og må bevares fuldstændig intakt.’

Anden del af resolutionen bekræfter den 4. Geneve-deklaration om beskyttelse af civile under krig – med andre ord en fordømmelse af den israelske terror mod den palæstinensiske civilbefolkning og en understregning af, at dens rettigheder er internationalt garanterede også i en krig, som den Israel fører mod Palæstina.
USA og Israel var 2 af de 6, hhv. 4 lande, der stemte mod både den ene og den anden del af resolutionen. 124 lande stemte for første del af resolutionen, 133 for den anden del. Danmark for begge.

At situationen i de besatte palæstinensiske områder er desperate og at en humanitær katastrofe er under fuld udfoldelse vidner en appel fra Folkekirkens Nødhjælp og Dansk Røde Kors om.
De betegner forholdene for civilbefolkningen i de besatte områder som uholdbar som følge af de israelske myndigheders tilsidesættelse a humanitære hensyn .De menneskelige lidelser vokser dag for dag og omgående humanitær hjælp er nødvendig.

Folkekirkens Nødhjælp lægger ikke fingrene imellem. Israel anklages for dagligt og konsekvent at overtræde Geneve-konventionens bestemmelser omkring humanitære hensyn, som skal tages af en besættelsesmagt. En situation, der kun til stadighed forværres. Palæstinensiske kvinder må nu føde ved de israelske kontrolposter, fordi ambulancerne forhindres i at nå frem og over 30 mennesker er døde som følge af, at ambulancer er blevet forhindret i at nå frem i tide.

Dialysepatienter og kræftpatienter forhindres i at rejse til de steder, hvor de kan blive behandlet. Det bekræftes af Dansk Røde Kors. Ambulancerne stoppes ved checkpoints og bliver tilbageholdt i lang tid med fatale konsekvenser for civilbefolkningen til følge. Samtidig forhindres humanitær hjælp til palæstinenserne i at nå frem til deres bestemmelsessted.

Ifølge Folkekirkens Nødhjælp er det nødvendigt, at EU lægger et langt stærkere pres på Israel, så de humanitære hensyn overfor den palæstinensiske civilbefolkningen ikke blev trampet under fode. EU har været alt for passiv og burde være gået langt mere offensivt ind for at sikre befolkningen – f.eks. ved at presse på for at sende internationale observatører til området. Et krav, som Israel og USA har afvist. Senest ved, at USA som nævnt har nedlagt sit veto i FN’s sikkerhedsråd.

Folkekirkens Nødhjælp har netop sendt en appel til den danske regering – udenrigsminister Per Stig Møller – om øjeblikkelig handling for at sikre forsyningen af humanitær hjælp til de besatte områder og nødvendig ambulancekørsel. En appel, som Røde Kors støtter.
Kirkernes Verdensråd har desuden som en konsekvens af, at udsigten til at officielle, internationale FN-observatører bliver sendt af sted foreløbigt er mere end ringe, besluttet af sende sit eget korps af observatører til Gaza og Vestbredden.

Den bitre kendsgerning er den, at USA og Israel effektivt blokerer for verdenssamfundets vilje – og at dens ‘moralske supermagt EU’ intet seriøst gør for at stoppe den illegitime, krigsforbryderiske, FN-fordømte terrorkrig mod palæstinenserne.

Netavisen 22. december 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne