Boligsituationen i København værre end i 80erne

Af Lars Grenaa, medlem af DKU og kandidat til valget til borgerrepræsentationen i København for Arbejderpartiet Kommunisterne

På ti år er antallet af bosiddende i Københavns Kommune vokset med 31.000. Samtidig er der sket en stigning i antallet af boliger på 1.000, viser tal fra Danmarks Statistik. Det er noget af et misforhold.

Ikke siden engang i halvfjerdserne har der boet så mange københavnere pr. bolig, som der gør i dag. Dengang voksede slumstormerbevægelsen frem, der krævede tag over hovedet til de boligløse og boliger til alle. I dag er det også nødvendigt at kræve boliger til alle. Boliger der er til at betale.
I dag står boligtilbudet kun åbent for dem der har penge til at købe en ejerlejlighed. I Københavns kommune har det socialdemokratiske bystyre gået i spidsen med “det frie boligmarked” med salget og privatiseringen af kommunens leje-lejligheder.
Ventelisterne på lejeboliger er blevet så lange, at man skal være mere end heldig, hvis man kan overhovedet kan komme på – for slet ikke at tale om faktisk at få en lejlighed.

I mange år har der i Københavns kommune været et byggestop for ungdoms- og kollegieboliger. Det har medført, at mange tusinder studerende hvert år står uden noget at bo i. Og det er ikke usædvanligt at finde sedler på opslagstavler, hvor desperate folk er villige til at betale op til 50.000 kr. i dusør for en bolig.

Ifølge tallene fra Danmarks statistik er der fra 1991 til 2000 blevet 30.926 flere københavnere – således, at der i år 2000 boede 495.699 i kommunen. . Og tallet vokser stadig. Pr. 1. januar 2001 var der således 499.148 personer bosat i Københavns Kommune. I perioden fra 1991 til 2000 er der kun kommet 996 ekstra boliger i Københavns kommune.
Til sammenligning var der i 1981 bosat 493.771 i Københavns Kommune og 2726 flere boliger til rådighed. Dengang var boligspørgsmålet et af de vigtigste kampfelter for ungdommen. Det bør det blive igen.

Boligpolitikken i København er blevet ført af en uansvarlig socialdemokratisk ledet borgerrepræsentation. Man har i valgkampen prøvet at spise de unge af med nogle få nye ungdomsboliger. Det er de unge, der er de mest boligtrængende, og statistikken viser, at de bliver tvunget længere tid hjemme hos forældrene. I lokalvalgkampen har de forskellige partier prøvet at overgå hinanden i “gode tilbud” overfor ungdommen. 1.000 nye ungdomsboliger er der kommet forslag frem om. 2.000 har Enhedslisten budt.

Sandheden er, at der er brug for langt flere boliger. Både for unge og ældre. Socialdemokratiets nedskæringspolitik, støttet af borgerlige såvel som Enhedslisten har medført, at København i dag står i en katastrofal boligsituation.
Der må handles nu!

Netavisen 14. november 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne