Styrk FN?

Det er nærmest blevet et mantra i småborgerlige, reformistiske og revisionistiske kredse, at ‘FN skal styrkes’. Løsningen på USA’s og dets allieredes forbryderiske krig i Afghanistan er at styrke FN! Løsningen på fattigdommens problemer? Styrk FN. Overholdelse af international ret? Styrk FN.
De lader alle sammen, som om FN er et hovedinstrument for retfærd og social fremgang for verdens folk. Det er det også ifølge organisationens egen propaganda. Den holder bare ikke i virkelighedens verden.

FNs charter og andre grundlæggende dokumenter er udmærkede. De blev til i en periode hvor en stærk socialistisk blok havde indflydelse i verden. Læser man dem, vil man bemærke, at USA’s krig i Afghanistan strider mod dets bestemmelser. Men FNs sikkerhedsråd og FN som organisation og dets generalsekretær ikke bare accepterer, men støtter USA’s krig, og kaster tilmed et skær af legalitet over den. FN overtræder sine egne love – og ikke en kat kan gøre noget. Er det dette FN, der skal styrkes?

For 50 år siden besluttede FN at dele det engelske mandatområde Palæstina i en jødisk og en palæstinensisk stat. Israel eksisterer. Israel har krænket FNs beslutninger lige siden. FN har ikke sikret, at de blev gennemført.
FNs sikkerhedshedsråd er et instrument for aftaler mellem verdens store imperialistmagter. Overenskomster mellem dem bliver global lov via FN. Når USA kan bruge FN til at gennemføre sin politik, gør den det. Hvis ikke, går den sine egne veje. FN tørrer alligevel op bagefter. P.t. er FN allerede i gang med at sondere en regering, der skal afløse Taliban i Afghanistan – angiveligt i FN-regi! Hvordan kan folk tro, at appeller om at styrke dette FN kan skabe en retfærdig udvikling.

FN afspejler styrkeforholdet mellem klasser på internationalt plan. FN bliver kun mere ‘progressivt’ i det øjeblik mere progressive – antiimperialistiske eller socialistiske – styrer kommer til som følge af revolutioner. Så simpelt er det. Mantraet ‘Styrk FN!‘ er et indholdsløst surrogat for den nødvendige handling: at bekæmpe imperialismen. Et mantra som forsvarer imperialismen.

Kommunistisk Politik 23, 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne