En skandaløs udtalelse fra Folkebevægelsen mod EU’s styrelse

Kommentar af Franz Krejbjerg

Eu-topmødet i Gent i fredags blev mødt af tusindvis af demonstranter, der krævede et stop for de amerikanske bombardementer, tog afstand fra den amerikansk/engelske krig mod Afghanistan, og forlangte, at EU opsagde sin våbenbroder-ed til USA.
Demonstranterne kritiserede den barske terrorlovgivning, der undergraver en lang række tilkæmpede demokratiske rettigheder og i en fart får indført både en lang række retslige, militære og efterretningsmæssige EU-organismer. Den gør op med dansk retspraksis på væsentlige felter – såsom udlevering af folk til andre lande for ‘forbrydelser’, der ikke er strafbare i Danmark.
EU udnytter hele situationen til at pådrive opbygningen af føderationen og unionsstaten.

I Afghanistan foreligger en kritisk humanitær situation. Ikke bare medfører de barbariske bombardementer hundredvis af dræbte og tusindvis af sårede civile afghanere, gør hundredtusinder hjemløse og driver endnu flere på flugt – den forværre også den i forvejen katastrofale humanitære situation, som kan føre til titusinders eller hundredtusinders, eller endnu flere børn, kvinder, gamle og fattige afghaneres død, hvis der ikke kommer nødhjælp inden for få dage. FN-organisationer og en lang række nødhjælpsorganisationer har forlangt et øjeblikkeligt bombestop for at kunne få den nødhjælp frem, der bremses af krigen.
Op til demonstrationen i Gent havde 120 belgiske NGOer sluttet sig sammen om at kræve øjeblikkeligt bombestop – og en løsning af retsforfølgelsen af de evt. skyldige i attentatet på USA den 11. september i overensstemmelse med international lov.

I den første reaktion på terror og krig, på hele den ændrede internationale politiske situation, har Folkebevægelsens snævre ledelsesgruppe Styrelsen udsendt et skandaløst dokument den 18.10, dagen før topmødet i Gent. Det lyder i sin helhed således:

Bæmpelsen af terrorismen kræver et stærkere FN ikke en ophævelse af de danske EU-undtagelser

Folkebevægelsen mod EU’s Styrelse udtaler:

De ulykkelige begivenheder i New York den 11. september viser klart og brutalt, hvor dårligt verden er rustet til at klare de problemer, som skabes af en international terrorisme. Men de viser også, hvor nødvendigt det er, at bekæmpelsen sker på et virkeligt internationalt grundlag.
Som vi har kunnet se, er hverken USA, EU eller NATO i stand til at gennemføre effektive aktioner uden at få hjælp af andre grupper af lande.
Læren er, at man nu må styrke FN, så organisationen bliver i stand til at løse de internationale problemer, som ingen andre kan klare.
Tidspunktet er godt, fordi vi netop nu ser et hidtil uset samarbejde mellem de vestlige lande på den ene side og Rusland og Kina på den anden. Dermed er tiden inde til at fjerne de mangler og skrøbeligheder, der i dag præger FN-systemet.
Derfor er det beklageligt, at stærke kræfter nu søger at misbruge situationen til at få fjernet den militære undtagelse, som Danmark har i forhold til EU. Dette er så meget mere urimeligt, som ingen vil hævde, at de nuværende problemer kunne have været undgået, hvis den militære undtagelse ikke havde eksisteret.

Så mange var ordene! USA’s krig mod Afghanistan bliver reduceret til det overskuelige ‘effektive aktioner’. Ikke et eneste ord om nødvendigheden af stop for bombardementerne. Ingen konkret stillingtagen til EU’s supermagtspolitik som alliancepartner til USA, der gør EU til medskyldig i den foreløbig største forbrydelse i det 21. århundrede.
Derimod falsk, illusorisk og illusionsskabende snak om FN. Tilmed en optimistisk bedømmelse af mulighederne for at forandre FN i kraft af et samarbejde mellem imperialistiske stormagter, der alle har deres egen folkefjendske dagsorden med den antiterrorkoalition, de har indgået – fra USA over EU til Rusland og Kina.
FN er i stadig højere grad blevet et redskab for USA, de multinationale selskaber og for en klub af imperialistmagter. Der er ikke den fjerneste udsigt til, at det ændres i den nuværende situation.

Hvorfor snakke om FN illusorisk og alment, når der bør tages konkret stilling? Og hvorfor viger Folkebevægelsens snævre ledelse uden om en konkret stillingtagen til krigen og bombardementerne, til terrorbekæmpelse på bekostning af menneskerettigheder og dansk retspraksis?
Folkebevægelsen er en fredselskende og humanistisk bevægelse med en lang tradition for at hæve stemmen imod krigens vanvid og stormagternes krigeriske politik. Styrelsen har med sin udtalelse reduceret Folkebevægelsens politiske linie til: styrk FN; uden konkret indhold.
En stillingtagen til krigen forventes – og en progressiv stillingtagen imod krigen og bombardementerne og for international ret er Folkebevægelsens ægte ståsted! Sammen med en konkret fordømmelse af EUs reaktionære udnyttelse af ‘terrorismebekæmpelse’ til at opbygge en superstat og tilsidesætte demokratiske rettigheder.

‘Stærke kræfter’ vil have ophævet det militære forbehold: ja netop de kræfter, som allerede er gået i krig i Afghanistan og for fuld knald opbygger supermagt EU, og søger at integrere Danmark deri – og som Folkebevægelsens styrelse ikke kan bringe sig selv til at nævne ved navn, kritisere eller fordømme.
Styrelsen udsender sit lunkne og intetsigende og fuldstændig skandaløse udtalelse på tærsklen til landsmødet i weekenden. Man kan håbe på at landsmødet får sat tingene – og styrelsen – på plads!

Netavisen 22. oktober 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne