Krigsmodstand ved Capitol

Omkring 25.000 mennesker fra hele det multinationale og multietniske USA demonstrerede lørdag for fred og imod USA’s planlagte krig foran Capitol og den politiske magts symboler i Washington i en national march mod krig og racisme, organiseret af A.N.S.W.E.R – en bred koalition af amerikanske venstrefløjspartier, organisationer og bevægelser. Marchen forløb fredeligt. Kort før afslutningen var der ikke rapporteret om sammenstød.

Demonstranterne havde bannere og T-shirts m.v. med hovedparolen ‘WAR IS NOT THE ANSWER’ – krig er ikke svaret. Masser af andre skilte understregede det – som ‘Et øje for et øje – og vi bliver alle blinde!”

Den vendte sig skarpt imod de amerikanske planer for en langvarig, men regulær krigsførelse, hvis første mål er talibanstyret i Afghanistan og indsættelsen af en amerikansk lydregering – som kan koste hundredtusinder eller millioner af civile afghanere livet – som følge af hungersnød eller direkte krigshandlinger.
Den forlangte også økonomisk hjælp fra staten og byen til de tusinder af ofre for bomberne i New York den 11. september – der udover ødelæggelsen af WTC også ødelagde mange lejligheder og gjorde tusinder hjemløse og mange tusinder arbejdsløse.

Marchen var en del af en serie aktiviteter og arrangementer i ugen, der afsluttedes med mobiliseringen til marchen mod krig og racisme lørdag og en fredsmanifestation i dag søndag. Blandt disse var et ‘folkets mod-topmøde’ og en række høringer med temaer som ‘sikring af global fred og retfærdighed’ og ‘Fattige folks forum: Hvorfor de fattige stå sammen for fred og økonomisk retfærdighed’.

Oprindeligt var arrangementerne planlagt som dels en demonstration mod Bushs globaliserings- og krigspolitik, bl.a. i Colombia, samt egeringens sociale nedskæringer og dels som manifestationer mod globaliseringen i forbindelse med Verdensbankens og IMFs årsmøder. Disse blev aflyst efter den 11. september. Fattigdommen og nøden forsvinder imidlertid ikke – så det planlagte modtopmøde og høringerne blev gennemført. Og Bushs krigspolitik skiftede fokus fra Plan Columbia til Plan Infinite Justice – uendelig krig mod terror og lande, der siges at støtte terror.

Marchen mod krig og racisme fandt sted under en intens mediehetz mod den nye, fremvoksende amerikanske fredsbevægelse og midt i en bølge af oppisket nationalisme og krigshysteri.
Højrefløjen har skruet helt op for den kolde krigs antikommunistiske retorik. Det store dagblad Washington Times fyrede f.eks. følgende svada af mod marchen:

‘Lørdagens demonstrationer blev oprindeligt organiseret for at protestere mod ‘globalisering’ under Verdensbankens og Den internationale Valutafonds møder. De møder blev aflyst efter bombningerne den 11. september, så pludselig skiftede man fokus hen til at modsætte sig de amerikanske bestræbelser på at slå terrorismen tilbage.
Forstår I – det er nemlig ligegyldigt for the commies (:kommunisterne). Uanset hvad sagen drejer sig om, så er fjenderne de samme: Amerika og kapitalisme.
Nogle vil spørge hvorfor ‘antiglobaliseringsbevægelsen’ ikke udrenser alle disse kommunister. Det enkle svar er, at hvis alle kommunisterne blev udrenset, ville der ikke være nogen bevægelse tilbage. Bag al retorikken om at beskytte miljøet og lindre fattigdommen i udviklingslandene, så er denne bevægelse ufortyndet marxisme – antikapitalistisk, anti-frihed, anti-amerikansk.
Et bedre spørgsmål, der bør stilles er: Hvorfor sender vi fly den halve verden rundt på udkig efter fjender, når vor nations værste fjender – kommunister, der proklamerer anti-amerikansk jihad – vil være lige foran Washington-monumentet på lørdag?”

Det skræmte ikke antikrigsdemonstranterne. Deres budskab var klart: Krig er ikke svaret, begrænsningen af de demokratiske rettigheder til en ny McCarthy-tid er ikke svaret, racisme og forfølgelser af arabere og muslimer er ikke svaret.

I første omgang kunne arrangørerne ikke få tilladelse til at gennemføre demonstrationen – efter en række juridiske tovtrækkerier lykkedes det i næste.
Det af af stor principiel betydning – også for udfaldet af hele kampen mod indskrænkningen af ytringsfriheden og de demokratiske rettigheder i USA – at en demonstration mod regeringens miltaristiske politik som svar på terrorhandlingerne har kunnet gennemføres – og som en stærk og værdig manifestation.

I dag afsluttes serien af arrangementer og demonstrationer i Washington med endnu en større fredsmanifestation, organiseret af en koalition med Washington Peace Center i spidsen.

Der har også været fredsdemonstrationer i mere end 40 andre byer i USA – og i snesevis af lande verden over i weekenden. Se Fredsbevægelse på march.

Se også:
Billedserie 1
Billedserie 2

Følg med på IndyMedia DC

Netavisen 30. september 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne