Fra valgblålys til krigsbudget

Den politiske dagsorden op til Folketingets åbning er blevet markant ændret med USA’s krig. Regeringen og den borgerlige opposition er i fuld gang med at føre valgkamp på USA’s krigspolitik. Statsministeren har ikke tøvet med at erklære Danmark klar til krig. Allerede nu viser nogle af konsekvenserne sig med en række lovændringer og beslutninger, der hurtigt skal køres igennem. Finansloven skal omstilles til krigsbudget. En række demokratiske angreb skal gennemføres via en ny “terrorlov”. Det øgede tempo i Unionsopbygningen skal sættes igennem.

Regeringen vil i ly af krigsoprustning og krigshysteri ændre udspillet til finanslov. Både den og “oppositionen” er parat til at opgive sociale mærkesager til fordel for erhvervsliv, krigsforskning, militæret og efterretningstjenesterne.
Ifølge udenrigsminister Lykketoft (S) vil regeringen omprioritere sit finanslovforslag, så det matcher EU’s og statsminister Nyrup Rasmussens skandaløse håndslag til at deltage i USA’s terrorkrig.
Hverken den forhenværende finansminister eller den nuværende ditto Pia Gjellerup (S) vil oplyse, hvor pengene til krig og oprustning konkret skal tages fra. Kun én ting er sikker – det bliver arbejderklassen og befolkningen der skal betale regningen. Pia Gjellerup oplyser “at der endnu ikke er overblik over, hvad terroranslaget kommer til at koste den danske statskasse”!!

En af de ting der har været fremme er bygningen af et klassificeret sikkerhedslaboratorium til mindst 50 mio. Kr. til at teste mod biologiske terrorangreb. Samt at hele det som kaldes “civilt beredskab” skal kraftigt styrkes. Ellers er det nærmeste regeringen vil komme omstillingen – at det bliver dyrt. Det samme gælder regeringens forslag til øgede bevilliger til politiets og efterretningstjenesternes “anti-terrorvirksomhed”.

Justitsminister Frank Jensen (S) har bebudet en lovpakke med terrorlove klar til november. Det står allerede klart, at der mere eller mindre bliver tale om en direkte afskrift af den tilsvarende lov, der er på vej i EU. Lovpakken vil bl.a. indeholde ulovliggørelse af organisationer (dog ikke nazistiske!), samt at det gøres strafbart at samle penge ind til bestemte organisationer. Politiets adgang til telefonaflytning og overvågning af brug af Internettet skal udvides. Efterretningstjenesterne skal udvides både med penge og mandskab og de skal i endnu højere grad sættes under USA’s og EU’s kommando. Udlændingeloven skal ændres så efterretningstjenesterne inddrages i asylsager, og så det gøres lovligt at udlevere asylansøgere til forfølgelse i udlandet.

SF’s formand Holger K. Nielsen udtaler i Berlingske Tiende, at SF også er parat til revidere sin hidtidige politik i lyset af den nye politiske dagsorden. SF vil ubetinget støtte flere penge til en oprustning af efterretningstjenesterne :
“Terroristerne kunne jo være din nabo. Det er ikke en eller anden imam, der ser mærkelig ud. Der er formodentlig opbygget celler, som fungerer i øjeblikket i den vestlige verden”.

På EU-plan har toppen besluttet oprettelsen af et fælles Unions “anti-terrorkorps”, fremrykning af opbygningen af EU-hærens militære enheder til før det planlagte 2003, styrkelse af EUROPOL og de øvrige Unionsvæsener. En regning der ligeledes skal betales af landenes arbejderklasse.
EU’s økonomi- og finansministre har ligeledes på ekstraordinære møder besluttet, at de europæiske monopoler – ikke mindst flyindustrien, der står for en væsentlig del af Unionens avancerede krigsindustri – skal have tilført store midler fra statskasserne.

Krigsvanviddet vil sætte sin dagsorden på alle klassekampens felter. I EU-kampen har opbygningen af den politiske og militære Union taget et kæmpeskridt fremad. Unionsmareridtet er under fuld udfoldelse til virkelighed. Magthaverne kræver de danske forbehold fjernet.

Nu hetzes der ligefrem mod disse og nej’et til Euro’en. Finanskapitalens dagblad Børsen meddeler, at “vi næsten har meldt os lige så meget ud af det internationale samfund som Taliban-styret i Afghanistan”. (Leder 22.9.01).
Altså: Tilhængere af forbehold = talibanere. Hvad er de konsekvente EU-modstandere? Bin Laden-folk?

Der er lagt op til et sort efterår, hvor alle reaktionære kræfter i ly af terrorbombningerne og krigen rykker frem med skærpet klassekamp. Svaret er en bred samling mod USA’s krig – og at rejse kampen på alle de øvrige felter, der angribes, til forsvar for demokrati og levevilkår.

Redaktionen 25. september 2001

KP20, 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne