USA’s korstog

Kommentar af ~*Devrimce*~

USA’s præsident Georg W. Bush definerede 2 timer efter angrebet på WTC situationen som KRIG MOD USA.
I den internationale jura defineres en krig som to eller flere lande, der angriber hinanden militært. Dvs. kun når et lands militærstyrker angriber et andet lands borgere, fly, skibe eller krænker grænserne, kan der være grund til krig.
Terroristorganisationer, revolutionære organisationer eller politiske partiers aktioner mod staten kan ikke betragtes som grund til krig. Således handlinger betragtes som indre sikkerhed og handlingen straffes efter den pågældende stats lovgivning.

Det der skete 11. september 2001 er derfor simpelthen en kriminalsag og bør løses/straffes gennem USA’s lovgivning. For at dette kan betragtes som grund til krig bør USA bevise, at et andet land står bag aktionen. Selvom vi antog at Usame Bin Laden stod bag angrebet, kan dette heller ikke være grund nok til en krig, da Laden ikke har en status som regent i et land.

USA står øverst på listen over lande, som udøver operationer i et andet land ved hjælp af deres efterretningstjeneste (CIA). Der er adskillige eksempler på nogle af USA’s operationer som kunne kaldes for krig. Som nogle enkelte kunne man nævne CIA’s operationer i Nicaragua, Chile, Colombia, Argentina, Tyrkiet, Iran o.s.v. . . .

I Sovjettiden under den kolde krig kunne sådanne åbne operationer fra efterretningstjenesterne ikke betegnes af hverken Sovjet eller USA som krig. Selvom begge supermagter vidste, hvem der stod bag operationen, lod man, som om man ikke gjorde det, og betegnede det som et spørgsmål om indre sikkerhed eller terrorhandling. For den gang eksisterede en slags ‘terrorbalance’ mellem de to magter.

Lige efter Sovjets fald kunne USA udråbe sig selv som eneste supermagt og betegne de nye tider som en “Ny Verdensorden”. Herefter fik betegnelserne ‘indre sikkerhed’ og ‘terroraktioner’ nye betydninger.
Organisationer som kæmpede for løsrivelse, social revolutioner og vigtige revolutionære bevægelser blev opfattet som “lande” og bekæmpelsen af dem blev også opfattet som bekæmpelse af et andet land. Det palæstinensiske folks kamp, De tamilske Tigre, PKK, den væbnede opstand i Colombia o. lign. organisationer kom ind under den nye betegnelse.

Bekæmpelsen af disse bevægelser i 90’erne blev kaldt for “små/mindre krige”. I et møde i Yokohama blev man enige om, at det ikke kun er stater, men også sådanne bevægelser, der kunne stå bag krænkelser af menneskerettigheder. Denne udtalelse fra en verdensomspændende menneskerettighedsorganisation var med til at give USA medhold i de nye benævnelser på ovennævnte bevægelser.

Og nu giver man disse benævnelser nye betydninger igen: Alle terroraktioner bliver opfattet som “krigserklæringer” og bekæmpelsen af dem bliver kaldt “krig mod terror”.
Den amerikanske præsidents krigserklæring skal derfor ikke opfattes som udsprunget af hverken vrede eller af medfølelse over tabet af menneskeliv.Den kommende tid vil være en periode, hvor USA vil stå på spidsen for imperialisterne i “krigen mod terror”. En total krig. Denne krig en strategisk brik i spillet om den kommende “nye verdensorden”.

I Den Ny Verdensorden vil terror få en anden betydning end den havde indtil i dag. Alle progressive, alle oppositionsbevægelser vil indgå i betydningen. Alle modstandere af globalisering og af Den Ny Verdensorden vil blive opfattet som terrorister.
Dvs. at vi er terrorister efter den nye verdensordens opfattelse.

I de nærmeste fremtid vil USA og imperialistiske lande samtidig bekæmpe opposition og fratage alle folk de politiske og demokratiske frihedsrettigheder, som arbejderklassen har kæmpet hårdt for at vinde.
Både i USA og i Europa har staterne allerede nu krævet, at man altid går med ID, stempling af borgerne, aflytning af telefonerne, og at nye skrappe forholdsregler omkring flygtninge osv. bliver til realitet med begivenheden i sidste uge som påskud.
Imperialisterne har allerede fjernet alt hvad der stod i vejen for undertrykkelse, har frataget de sociale rettigheder, og har nu påbegyndt et korstog mod de politiske, demokratiske rettigheder og de mest basale friheder.

Det korstog, som Bush lægger op til, er ikke de kristnes korstog mod muslimerne, men imperialisternes korstog mod folket og arbejderklassen verden over.
På anden måde kan hans udtalelse ikke forstås.

Denne kommentar på tyrkisk
http://www.sitecenter.dk/devrim

Netavisen 22. september 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne