Den globale arbejdsløshed eksploderer

Den økonomiske verdenskrise afspejler sig i hastigt voksende arbejdsløshedstal – og der er ingen steder opmuntrende tegn at hente. Det er allerede den største krise i et kvart århundrede – siden den store krise i 70erne. Massearbejdsløsheden vil blive ved med at vokse – og de store monopoler fortsætter dagligt annonceringen af nye massefyringer.

I Japan har landets største elektronikvirksomhed Hitachi meddelt, at den skærer 20.000 jobs bort på verdensplan, svarende til 6 pct. af dens personale. Computerchip-producenten Toshiba har samtidig meddelt, at også den fjerner 20.000 jobs – 10 pct. af dets samlede stab. I sidste uge meddelte Fujitsu, at det nedlægger 16.000 jobs (10 pct. af arbejderne) , og også elektronikgiganten NEC har skåret i samme størrelsesorden. Den avancerede japanske elektronikindustri er hårdt ramt af den globale økonomiske krise og nedgangen i salget af elektronik og computere.

Allerede før de seneste meddelelser var den japanske arbejdsløshed rekordstor. Den blev opgjort til 3,3 mio. – svarende til 5 pct. af arbejdsstyrken. Det er den højeste arbejdsløshed i Japan siden 1953, da regeringen for første gang foretog en opgørelse!

Også i Taiwan vokser arbejdsløsheden kraftigt – med en halv procent i alene i juli til 4.92 pct, svarende til 485.000. Da ‘ikke-aktive’ jobsøgende ikke medregnes, er det virkelige tal snarere 7 pct., siger statistikdirektoratet. Og de officielle tal vil vokse resten af året. Også de øvrige i sin tid så berømmede ‘tigerøkonomier’ i Sydkorea, Singapore og Hongkong er tilbage på punktet for den dramatiske krise i 1998. De er ‘svage som killinger’, som en japansk avis skriver.
En lang række andre såkaldte ‘fremvoksende økonomier’ i Asien og Latinamerika rammes også hårdt og akut af recessionen i USA, som aftager halvdelen af deres eksport. I Latinamerika eksploderer den i forvejen enorme massearbejdsløshed – ledsaget af omfattende arbejdsløshedsprotester og folkelige protester mod regeringernes IMF/Verdensbankdikterede budgetnedskæringer.

I USA meldte sæsonkorrigeret 393.000 arbejdere sig til understøttelse i ugen der sluttede 18. august ifølge det amerikanske arbejdsministerium. Det samlede antal understøttede er på 3.18 mio., det højeste antal i 9 år, og den officielle arbejdsløshedsprocent på 4,5 pct. i juli.
– Selv hvis økonomien begynder at komme sig, vil selskaberne blive ved med at skære jobs væk, siger seniorøkonom Drew Matus, Lehman Brothers. – De skal først se en stabil fremgang, før de igen tilbyder jobs. Han forventer at arbejdsløshedsprocenten vil være 5 ved årets udgang.

I EU-landene er situationen endnu værre. I Tyskland voksede den til 9, 2 pct. i juli, i Frankrig til 8.9 pct. i samme måned, og i Storbritannien er den nu på 3.2 pct. EU-landene som helhed er nu officielt i recession – med en nedgang i væksten to kvartaler i træk. Den europæiske telekommunikationsindustri har nedlagt 345.000 arbejdspladser i år, mange af de største som British Telecommunications og Deutsche Telecom gennem frivillig afgang efter privatisering – og i sidste uge annoncerede finske Sonera og France Telecom yderligere 4000 afskedigelser.

Stadig flere lande og regioner meldes i recession: USA er det, EU-landene og ASEAN-landene er det. Det samme gælder Latinamerika som helhed, hvor de foreløbige forventninger til væksten i år er nedjusteret fra 4 pct. til 2 pct.

Netavisen 27. august 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne