Danmark på vej mod recession

Det går stadig nærmest ‘ufatteligt godt’ ifølge Nyrup og Jelved. Danmark vil kunne holde sig fri af den internationale afmatning!
Men i første kvartal i år var der fald i produktionen – ligesom i Tyskland og England. Danmark kan være langt tættere på en recession end det officielle Danmark vil være ved – i den borgerlige økonomi defineret som negativ vækst i to kvartaler.

– Vi kan udmærket forestille os endnu et kvartal med negativ vækst i Danmark, siger seniorøkonom Jes Asmussen, forsikringsselskabet Norden til dagbladet Børsen..
– Meget tyder nemlig på, at virksomhederne er i gang med en større tilpasning af kapitalapparatet til et lavere aktivitetsniveau.

Efter et eksportmæssigt særdeles godt første halvår faldt den væsentligt i juli – og dermed rammer den økonomiske krise, der har også har grebet Danmarks største handelspartnere, den danske eksport. Samtidig er det indenlandske forbrug lavt og kan ikke kompensere for faldet i eksporten. Sanne Fredenslund, økonomi i Danske Bank, siger til Børsen: – Der er endnu kun få, spæde tegn på, at det skuffende privatforbrug er på vej op.
Ifølge arbejdsgivernes statistikker skulle danskerne nemlig have masser af penge som følge af lønstigninger. De bruger dem bare ikke. Måske fordi de ikke er der i virkeligheden.

De såkaldte økonomiske Vismænd har nedjusteret deres vækstprognose for 2001 kraftigt. I decemberrapporten i 200 forudsagde de en vækst i BNP på 2,5 pct. og i privatforbrug på godt 1 pct. I maj blev tallene halveret.
I en prognose fra DI – Dansk Industri – offentliggjort i går spås Danmark en vækst på 1,3 pct. – den laveste i EU, og lavere også end i USA. Det er en nedjustering fra 1,9 pct. – og under forudsætning af, at verdensøkonomien bevæger sig opad. DI betegner selv skønnet som ‘optimistisk’.

Ifølge Børsen er også ‘festen i byggeriet’ efter orkanen i 199 afsluttet. Det skal være det offentlige forbrug, som trækker væksten – men dermed sprænges også regeringens målsætninger. Eksport og byggeri, ikke privatforbrug, stod for en væsentlig del af væksten sidste år – men også det offentlig forbrug hjalp godt til. Uden stigning her havde den samlede vækst været på under 1 procent.
Det er en tommelfingerregel at en årlig vækst under 2 pct. i bedste fald reelt er ensbetydende med stagnation.

Når optimistiske politikere og økonomer peger på, at Danmark ikke er i krise, henvises normalt til to forhold: at den officielle arbejdsløshed ikke er stærkt voksende, og at boligpriserne stadig er for opadgående. Det sidste er imidlertid kun rigtigt i visse områder med akut bolignød, såsom København. Hvad arbejdsløshedstallet angår er forholdet det, at en stor del af arbejdsløsheden skjules i de officielle tal, at Danmark ikke har mange store virksomheder i international målestok, hvor tusinder fyres. I Danmark tælles afskedigelserne normalt i to, høst trecifrede tal. Endelig forklarer Børsen det med, at ‘økonomerne har simpelt hen ikke forudset, at virksomhederne har været fristet til at fastholde arbejdskraften af frygt for, at det bliver både dyrt og vanskeligt at rekruttere, hvis der igen kommer gang i kedlerne’.

Andre beregninger fastslår imidlertid, at antallet af konkurser vil stige væsentligt i det kommende halve år, og at mange virksomheder kommer til at dreje nøglen om.
Og de internationale perspektiver er dystre: alt tyder på en yderligere uddybning af den akutte økonomiske verdenskrise.

Se også: Dansk økonomi – med klap for øjet

Netavisen 18. august 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne