Nazis ukendte bagmænd

På sit møde den 11. august 2001 har Hovedbestyrelsen for Folkebevægelsen Mod Nazisme (FMN) diskuteret folketingspartiernes fælles forsøg på at kvæle den antinazistisk bevægelse økonomisk.
FMN udtaler:

Ved fordelingen af sidste års overskud fra tips- og lottomidlerne har Christiansborg-politikerne i bemærkelsesværdig enighed iværksat et forsøg på gennem økonomisk udsultning at lamme eller i det mindste at hæmme det antinazistiske arbejde. Det er sket ved uden videre at fratage en række organisationer hidtil naturligt og nødvendigt tilskud, mens andre organisationer i al stilhed er blevet sorteret fra altså gjort til “uværdigt trængende” – eller de har oplevet en halvering eller andre former for forringelser/begrænsninger.

Blandt de ramte organisationer skal her nævnes Allierede Krigssejlere – også kaldt Danmarks første frihedskæmpere – Dachau-Klubben, Dokumentationscenter mod Historieforfalskning (DmH), Horserød-Stutthof-foreningen, Aktive Modstandsfolk, Folkebevægelsen Mod Nazisme (FMN) og tidsskriftet Håndslag. Modsat har de samme demokrati-besmykkende partier uden blusel investeret 234.000 kr. i den internationale nazismes fremskudte forpost i voldsforbryderen Jonni Hansens “førerbunker” i Greve. Uden politikernes velvillige og rundhåndede støtte ville nazismen i Danmark have trange kår.

Det er nok værd at konstatere, at der således har udkrystalliseret sig en usynlig fortrop, som i det stille vedligeholder nazismens menneskeforagtende gift og sikrer udbredelsen af Hitlers sindssyge ideer. Derved deltager de aktivt i vildledning af ungdommen, lader den i stikken og berøver den nødvendig og lærerig historisk indsigt.

FMN opfordrer derfor ungdommen til at gå til modstand imod hele denne “udvikling” og til at organisere sig i FMN, subsidiært i andre erklæret antinazistiske foreninger.
Uden at møde effektiv modstand fra deres egne partiledelser, kolleger m.fl. har de privilegerede og magtudøvende politikere stukket sugerørene dybt ned i statskassen, hvor de efter indbyrdes aftale og ved selvbetjening henter skattekroner, hvormed de fyrer op under nazigryden og holder den i kog. De har pr. dags dato investeret omtrent en kvart mio. kr. i nazistiske aktiviteter. Det er vist ikke almindeligt kendt!

Hvem er da disse anonyme støtter? Det er såmænd de ærede medlemmer af Folketingets magtfulde i finansudvalg. Da mange såkaldt almindelige mennesker har spurgt, bringer vi her den nuværende komplette liste med den bemærkning, at der kan være sket mindre ændringer/udskiftninger, men alle de nævnte har været impliceret.
Den til dels ukendte og usynlige fortrop, der gennem økonomiske bevillinger af skattekroner opretholder og vedligeholder nazismen og dens propagandaapparat i Danmark (alfabetisk orden):

Kim Behnke (Frihed2000)
Jacob Buksti (S)
Kristian Thulesen Dahl (DF)
Helle Degn (S)
Peter Duetoft (formand ? CD)
Jørgen Estrup (R)
Svend Heiselberg (V)
Klaus Hækkerup (S)
Flemming Kofod?Svendsen (KrF)
Jes Lunde (SF)
Christian Mejdahl (V)
Thor Pedersen (V)
Jan Petersen (S)
Ole Sohn (SF)
Gitte Seeberg (K)
Frank Aaen (Ehl)

Netavisen 12. august 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne