Stil krav til kommunerne!

Arbejderpartiet Kommunisterne APKs kommunalvalgsplatform 2001

Udviklingen går den gale vej! Forskellen på rig og fattig øges. Danmark udnævnes til et af verdens rigeste lande – men bag facaden lades ældre i stikken under skandaløse forhold. 10-årige børn sættes på gaden for at spare institutionsudgifter. Antallet af hjemløse vokser. Store dele af de unge holdes ude af uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet.
Hele befolkningsgrupper udstødes.

Ved kommunalvalget 2001 stiller Arbejderpartiet Kommunisterne
op i København og Odense.
Overalt i landet slås vi for:

Stop for privatisering og udlicitering!
Kommunerne sælger og faldbyder offentlige arbejdspladser til private firmaer og store EU-monopoler som ISS og Arriva. Offentlige arbejdspladser oprettet og betalt af skattekroner for at sikre borgerne sælges for slik. Bagefter køber kommunen de samme ydelser dyrt tilbage fra firmaerne.
Det er elendig samfundsøkonomi. Det medfører elendige og dårligere arbejdsforhold for de ansatte. Det betyder dårligere og dyrere service for kommunens indbyggere.
Daginstitutioner for børn og ældreomsorg gøres til kold forretning, der skal tjenes penge på. Overskud til aktionærerne går frem kvalitet og menneskelige hensyn.

– Stop for privatisering og udlicitering!
– Genopretning og udbygning af den offentlige sektor!

Stop for kommunalt slavearbejde og skruebrækkeri
En række borgere er udsat for grov diskrimination og retsløshed.. Arbejdsløse og kontanthjælpsmodtagere tvinges til at arbejde til løn- og arbejdsforhold langt under de gældende regler og overenskomster på arbejdsmarkedet. Det sker på de såkaldte tvangsaktiveringsprojekter.
Kommunens dobbeltrolle som arbejdsgiver og social myndighed giver den hånd- og halsret over en udsat gruppe mennesker. Slavearbejde er genindført og sat i system.
I kommuner som Odense er man begyndt at udleje og udlicitere denne form for tvangsarbejde til private firmaer . Kommunen tjener penge på at skaffe billig arbejdskraft til arbejdsgiverne, der slipper for at ansætte arbejdsløse på normale vilkår. Kommunen tjener penge på skruebrækkeri – på at underbyde arbejdernes forhold på arbejdspladserne. På at sælge bistandsmodtagere.

– Oprettelse af reelle arbejdspladser! Ingen arbejdsløse skal tvinges over på kontanthjælp på grund af mangel på arbejde.
– Væk med aktiveringspligten. Væk med de sorte og grå arbejdsforhold for de udstødte.
– Fulde overenskomstmæssige rettigheder, løn- og arbejdsforhold for alle arbejdende på arbejdsmarkedet!
– Fuld mulighed for kompentancegivende uddannelse, omskoling og revalidering
– Lige sociale rettigheder og restsikkerhed for alle.

Ret til en ordentlig barndom og alderdom
I årevis er der blevet skåret ned på børneområdet og på ældreområdet.
Stadig flere børn stuves sammen på stadig færre kvadratmeter på daginstitutionerne, mens forældrebetalingen stiger og stiger. Plejehjem nedlægges, ældre tvangsflyttes, hjemmehjælp til længst muligt i eget hjem er reduceret til længst muligt mellem besøg af hjemmehjælp, hvis man overhovedet kan få den. Overalt indføres der stadig mere brugerbetaling, så dem med pengene kan få. EU’s socialpolitik banket igennem, som hilses velkommen af nedskæringsivrige kommunalbestyrelser.
Kommunerne forsætter deres del-og-hersk politik. Daginstitutionsområdet er udpeget til at skulle betale for den helt nødvendige genopretning af de forsømte folkeskoler. Og ikke mindst for ændringen af det danske daginstitutions- og skolesystem til EU-førskoleinstitutioner og endnu tidligere skolestart.

– Gratis daginstitutioner til alle børn. Mere tid, plads, personale og kvalitet i børns hverdag.
Børn har ret til en barndom.
– Ændring af hjemmehjælpen så den dækker de ældres reelle behov.
– Fuld udbygning af plejehjem og ældreboliger på de ældres betingelser.
– Stop for aldersracisme og brugerbetaling på sundhed, behandling og genoptræning

Brandbeskatning af de rige
Kommunerne forærer hver år millioner af kroner væk i direkte og indirekte bistandshjælp til erhvervslivet, til monopolerne og dem der har penge nok i forvejen. Danske kommuner er blevet et internationalt skattely. Et sted hvor det offentlige betaler for uddannelsen af deres arbejdskraft, for at lappe den sammen og holde den i live, når den er slidt ned. Hvor det offentlige betaler for de motorveje, broer og anden infrastruktur, som tjener erhvervslivets interesser.
Lige så snart arbejdsgiverne lugter flere penge et andet sted flytter de industrien og arbejdspladserne til lande, hvor arbejdskraften er endnu billigere.
Kommunerne fører store kampagner mod sociale bedragere og sociale nassere. Men mod de forkerte, mod småfolk.
Pengene til at udvikle samfundet må tages der hvor de findes.

KP 15, 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne