Dyrt at være dansker

Danmark er i dag et af de lande, det er dyrest at bo i, og det skyldes i højeste grad monopoliseringen på det danske marked. De store koncerners monopolagtige stilling indenfor en lang række brancher i Danmark samt deraf følgende indgåelser af aftaler af rekordhøje fortjenester på deres varer, har sat den såkaldt frie konkurrence ud af kraft.

Hvilken betydning det har for den almindelige dansker, fremgår af årets konkurrenceredegørelse fra Konkurrencestyrelsen, der fastslår, at danske forbrugere må punge ud med 5pct. mere for de samme varer som forbrugerne i de øvrige EU-lande.

Ifølge Konkurrencestyrelsen er dansk erhvervsliv ikke effektiv nok sammenlignet med erhvervslivet i de øvrige EU-lande, eller også er sagen i virkeligheden, at virksomhederne effektivt har forstået at udnytte deres monopolstilling til at skrue priserne i vejret. Fusionsloven, der ellers skulle sikre mod, at virksomheder opnåede en monopolstilling via fusionering, har ikke virket.
Skal konkurrencen i Danmark styrkes, skal de danske virksomheder ændre deres konkurrencekultur, en holdningsændring, som tager tid, siger styrelsen. Der er 67 såkaldt “konkurrencesvage” brancher, der skal ændre struktur, adfærd og opfattelse.

En skærpet kontrol med monopoldannelsen og prisfastsættelsen, så der skabes reelle muligheder for at gribe effektivt ind mod ågerpriserne på det danske marked, hvor monopoliseringen har sat den så højt besungne frie konkurrence ud af kraft, taler Konkurrencestyrelsen ikke om. Derimod taler man om nødvendigheden af at give udenlandske virksomheder større mulighed for at operere i Danmark, samt at liberalisere den offentlige sektor frem mod privatisering.

Erhvervsminister Ole Stavad vil bl.a. åbne op for øget import af byggematerialer fra udlandet for at skabe større konkurrence i branchen og dermed sænke priserne på byggeri. Det danske boligbyggeri er i dag 25 pct. dyrere end i de øvrige lande. Med skyhøje huspriser og skyhøje huslejer i nybyggeri til følge. Boligbranchen er en branche, hvor virksomhederne virkeligt har forstået at skumme fløden af deres monopolagtige stilling.

Netavisen 19. maj 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne