OECD: For få arbejdsløse i Danmark!

To af den vestlige verdens mest indflydelsesrige organisationer – OECD og Den Europæiske Centralbank (ECB) – følte sig i sidste uge kaldet til at give de danske magthavere et par gode råd i forbindelse med erhvervslivets kapital. På børserne og i kapitalens andre gemakker omtales kapitalens økonomiske interesser som identisk med Danmarks interesser.
Det gør det måske lettere for de arbejdende at forstå, at det er til egen fordel at blive arbejdsløs, gå fra lønindkomst til dagpenge og siden kontanthjælp.
Det er nemlig OECD’s og ECB’s løsningsforslag!
Nyligt offentliggjorte tal over de officielle registrerede arbejdsløse fra Danmarks Statistik viser, at der er lidt mere end 150.000 arbejdsløse, svarende til 5,4 pct. Disse tal er støvsuget for folk i orlovsordninger og aktivering o.l. Personer på kontanthjælp, som også tvinges i aktivering, tæller slet ikke med.
Det er imidlertid en hemmelighed, at der i Danmark er en lille million arbejdsløse i alt.
Sådan gælder virkeligheden ikke på børsernes og bankernes bonede gulve. Sanne Fredenslund, økonom i Den Danske Bank, har forstået advarselslamperne fra OECD og ECB:
– Der er tale om en meget lav arbejdsløshed, som det bliver meget vanskeligt at få længere ned, udtaler hun til Jyllands Posten. Sanne Fredenslund er også enig med organisationernes løsning på problemet:
– Derfor er skattelettelser et oplagt middel til at ”overtale” folk til at blive længere på arbejdsmarkedet eller til at yde en ekstra indsats i det daglige, mener hun.
Udtalelserne er som stjålet fra OECD-rapporten:
”Den kraftige vækst i de offentlige udgifter i år betyder imidlertid, at det er vanskeligt at gennemføre skattelettelser, selv om det kunne forstærke motivationen på arbejdsmarkedet.”
De velmenende arbejdere som måtte mene, at en mindre arbejdsløshed også vil reducere det offentliges udgifter og dermed give mulighed for skattelettelser, må altså bøje sig for eksperterne:
Arbejderne skal ”overtales” til ikke at gå på efterløn, pension og lignende samt til at yde en ekstra daglig indsats, så udbytningen kan stige i takt med aktiekurserne og til fordel for aktieejerne.
Regeringen har givet løfte om 10.000 flere i arbejde hvert år i de næste ti år. Med den nuværende økonomiske vækst på ca. 2 pct. og den omsiggribende krise kan det blive et løfte, der er svært at opfylde.
Med regeringens hensyn til spekulanternes interesser, så er det umuligt.

-gri
KP10, 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne