Sundhedsfarlig sygedagpengereform

 

 

Afmagt, fattigdom og stress er tre hovedingredienser i at knække folks helbred, forlænge og forstærke sygdomme. Alle tre ingredienser findes i regeringens udspil til sygedagpengereform, der i disse dage er inde i de afgørende forhandlinger med de blå forligspartier V, K, DF og LA.

Regeringens reformudspil vil halvere den tid, man kan få sygedagpenge fra 52 uger til 26 uger. Har den medicin ikke gjort en rask, ryger man over på kontanthjælp og mister op til 7.000 kr. om måneden. Det kaldes for, at man overgår til et ressourceforløb.

Uenigheden mellem regeringen og forligspartierne står om, hvorvidt der skal sættes en ny varighedsgrænse på kontanthjælpsydelsen. Forligspartierne har, ifølge altinget.dk, givet udtryk for, at de godt kan sælge deres krav om ny varighedsgrænse mod til gengæld, at sygedagpengeperioden bliver sat ned til 5 måneder.

Regeringen lyver om antal

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) mener dermed, at regeringen holder sit valgløfte om et opgør med fattigdommen, gennem at ændre loven så man ikke længere mistede sygedagpengene - den såkaldte varighedsbegrænsning, men blot overgår til kontanthjælpsydelse.

- Det bliver en katastrofe. Det bliver en katastrofe for vores medlemmer, fordi de ikke når at blive raske med de sygdomme, de får i forhold til ryglidelser, skulderlidelser, depressioner eller stress. Man kan ikke nå at blive rask for alles vedkommende på et halvt år. Så risikerer de at falde ud af sygedagpengesystemet og ned på en lavere ydelse, siger Lasse Bjerg Jørgensen, hovedkasserer i BUPL og politisk ansvarlig for sygedagpengeområdet.

10.000 personer mistede sygedagpengene sidste år efter 52 uger pga. varighedsbegrænsningen. Det er en stigning på 20 procent på kun to år, viser en opgørelse fra FTF. Det er langt over de tal, som regeringen er kommet med, for hvor mange langtidssyge der vil miste sygedagpengene, når perioden halveres til et halvt år.

Skubbes væk fra arbejdsmarkedet

I høringssvarene fra forskellige fagforeninger og patientforeninger, hvis medlemmer står i problemer til halsen, opfordres regeringen til at lave et helt nyt udkast, der fastholder folk tæt på arbejdsmarkedet. I stedet for, at skubbe folk væk fra arbejdsmarkedet, hvad der vil være konsekvensen af det nuværende reformudkast.

Organisationerne stiller samtidig krav om, at alle syge sikres et acceptabelt forsørgelsesgrundlag under hele deres sygemelding, så de kan koncentrere sig om at blive raske eller bedst mulig funktionsdygtige, uden at skulle stresses af systemet og manglende økonomi.

Centrale kritikker

Udkastet til sygedagpengereform er blevet mødt af en række centrale kritikker. Bla. at

Det forventes at en sygedagpengereform vil blive kørt gennem Folketinget inden jul.Se også

Dagpengereform vil øge handel med syge
Netavisen 11. december 2013

Tilbage til fortiden: Unge lever i et workfare system
Netavisen 2. december 2013

Står på gaden med Førtidspensionsreformen: Utrygheds-regeringen i gang igen
Netavisen 10. december 2013

Reform slår kun på dem der ligger ned: Afskaffer kontanthjælp for unge under 30
Netavisen 27. november 2013

Kontanhjælpsreform med forældet forsørgerpligt
Netavisen 12. juni 2013


Netavisen 10. december 2013