EU-flertal tromler medlemslande – Danmark har retsforbeholdet


Kommentar
Af Kommunistisk Politik

 Et topmøde blandt EU’s indenrigsministre i Bruxelles tirsdag afsluttedes med, at EU-toppen og de toneangivende magter i EU – i første række Tyskland – valgte at bruge en afstemning med flertalsafgørelse for at få gennemført en plan om tvungen fordeling af 120.000 flygtninge i EU.

Fire lande stemte imod: Ungarn, Rumænien, Slovakiet og Tjekkiet, mens Finland undlod at stemme. Deres fulde EU-medlemskab uden undtagelser betyder, at de skal modtage den andel flygtninge, som EU tildeler dem. Afviser de det, står de til straf – og EU har en række sanktionsmuligheder.

Danmark, UK og Irland deltog ikke i afstemningen på grund af deres EU-undtagelser.

 Danmark har sit retsforbehold, som V-regeringen, Socialdemokraterne og et folketingsflertal vil have afskaffet ved folkeafstemningen den 3. december. Det forhindrede Danmark i at risikere at blive nedstemt, hvis regeringen havde indtaget en lignende holdning som nej-landene.

Danmark kan – som Norge og andre lande lande også uden for EU  – simpelthen indgå i en aftale med EU om fordelingen. Danmark har tilbudt at modtage 1000 flygtninge ekstra. Det tal kunne hæves eller sænkes. Det bestemmer Danmark selv.

At en tvungen fordelingsordning gennemføres som et flertalsdiktat er usædvanligt. Men det illustrerer, at det netop er  i usædvanlige situationer og under kriser vil EU-toppen gennemtrumfe sin politik ved hjælp af et flertal og opgive konsensuspolitik.

Rivegildet i Bruxelles, der fortsætter på et topmøde mellem regeringscheferne onsdag aften, har afsløret både hulheden og falskheden i to af argumenterne fra koalitionen, der vil afskaffe det danske retsforbehold til fordel for en såkaldt tilvalgsordning, der betyder mere EU.

Danmark vil uden retsforbeholdet kunne tromles ned af et flertal af lande, der følger EU-toppens og de bestemmende magters diktat – også i andre sager end flygtninge – og i spørgsmål der er af vital betydning for dansk selvbestemmelse.

Danmark vil med retsforbeholdet kunne indgå alle de frivillige aftaler med EU, man måtte ønske. Og ikke bare med hensyn til flygtninge. Det gælder også i forhold til Europol og dets ændrede status til at blive EU-statens forbundspoliti.

Tilhængerne af afskaffelse af retsforbeholdet har ingen som helst reelle eller saglige grunde. Det hele bunder i ønsket om at få afskaffet alle de danske undtagelser. Hensigten er at integrere Danmark fuldt ud i den fungerende EU-stat – i ’Europas Forenede Stater’ -  som EU-toppen med Tyskland i spidsen vil have på plads fra 2025.

Derfor skal vi holde stædigt fast ved retsforbeholdet – eller risikere at blive tromlet også på nye områder.

Vi kan samtidig konstatere, at en tvungen fordeling af flygtninge i EU, som den der nu er besluttet, på ingen måde vil løse flygtningekrisen  – og at den anden side af EU’s og Tysklands politk, som går ud på at forstærke EU’s ’ydre grænser’, så de bliver uigennemtrængelige, heller ikke vil virke.

Årsagerne til flygtningestrømmene er de imperialistiske krige og den imperialistiske udplyndring, som EU, USA og NATO har ført i de tilgrænsende regioner. Det er det, som skal stoppes.

 

Se også

Hvorfor EU! Hvorfor drukner flygtningene stadig i Middelhavet?
Af Lisbet Bonde, KPnetBlogs 21. september 2015

EU-militær: Merkel har 10-punktsplan klar
KPnet 21. september 2015

Millioner af flygtninge fra 'Vestens' mislykkede 'befrielseskrige': Nyt 'wirtschaftswunder' til tysk erhvervsliv
KPnet 17. september 2015

Stem nej 3. december: Ingen retssikkerhed under EU
KPnet 14. september 2015

 


Dette er en artikel fra kpnet.dk - Nyheder hvor der kæmpes !


Klik på ikonerne øverst på siden og gå til
kpnet, facebook KPnetavisen samt KPnetTV -

Find KPnetBlogs
her og twitter her

Udgives af Arbejderpartiet Kommunisterne APK


- ET MODSPIL TIL DET BORGERLIGE MEDIEMONOPOL !

 

 

Netavisen 23. september 2015