Stem nej 3. december: Ingen retssikkerhed under EUVi skal til folkeafstemning om Danmarks retsforbehold, og emnet kan måske virke som en mindre væsentlig detalje, eller som noget der kun har interesse for juridiske specialister.
Men det er forkert.

Det vil i aller højeste grad påvirke dagligdagen, hvis det bliver EU der fremover skal bestemme over lov og ret – over politi, strafferammer, skilsmisselov, kriminel lavalder, retten til at forsamles, overvågning, terrorlovgivning og retssikkerhed for den enkelte.

 


Sålænge retspolitikken besluttes i Danmark vil der i princippet være mulighed for en demokratisk indflydelse på udviklingen og på hvad der er gældende lov og ret. Lægges den derimod under EU vil den folkelige indflydelse være væk, og ingen politikere skal længere stå til ansvar.

For Unionen og EU-politikerne er det en nødvendighed at sætte retsforbeholdet til afstemning for at kunne tage det næste skridt frem mod en egentlig EU-stat. Målet er Europas Forenede stater, og skal de have Danmark med, skal den barriere der ligger i vores EU-forbehold fjernes.

EU-staten vil have karakter af en fuldt udbygget union, hvor kapitalinteresser kan operere frit på markedet, hvor nyliberal politik hersker på alle områder og retssikkerheden for den enkelte er fjernet.

Får EU-politikerne et ja til at droppe retsforbeholdet, bliver det næste skridt en afstemning om forsvars forbeholdet, så unionen kan få fælles udenrigspolitik og fælles hær. Og derefter vil de have os med i Euroen.

Første skridt er retsforbeholdet. Taktikken er at fremstille det som om retsforbeholdet ikke opgives selvom vi fjerner det. Som lokkemad har man udvalgt enkelte punkter, som man regner med vil blive accepteret - den såkaldte tilvalgsordning.

Her er der tale om rent bedrageri. Hvis vi opgiver retsforbeholdet er de næste skridt helt og holdent op til politikerne. Men ikke som en beslutning et nyt flertal kan ændre. Alt hvad der lægges ind under EU vil blive under EU – bordet fanger, så længe Danmark er medlem af EU.

EU's 'præsidenter' har sat 10 år af til at nå frem til denne fuldt udbyggede unionsstat. Folketinget vil efter planen formelt blive opretholdt, men skal kun have en konsulterende rolle.

Ved at sige nej d. 3. december sætter vi en stopklods for EU's plan – derfor er denne afstemning så vigtig.


Hvad vil EU overtage?

Uden retsforbeholdet vil EU overtage retten til at beslutte:

- Strafferammer. EU vil oprette sin egen anklagemyndighed og taksere forbrydelse og straf.

- Den kriminelle lavalder, skilsmisseregler og børns rettigheder skal fastsættes af EU uanset samfundets erfaringer, f.eks. om den manglende virkning af hårde straffe.

- Retssikkerheden – EU kan frit fjerne rettigheder som beskyttelsen mod at blive fængslet vilkårligt, retten til at stilles for en dommer inde 24 timer, retten til en forsvarer, retten til tolkebistand mm.

- Asylpolitikken – skal det være Danmark der selv kan beslutte sin egen flygtningepolitik og muligheden for en mere solidarisk holdning til flygtninge. Eller skal det være EU, der kun ser på flygtninge ud fra en økonomisk betragtning, og selv er med til at skabe flygtningekrisen?

- Forsamlingsfrihed og ytringsfrihed. Skal det være forbudt at demonstrere, at forsamles eller ytre sig. Er man terrorist hvis man gør det alligevel?

- Overvågning – skal dine e-mail frit kunne læses af EU's myndigheder, din færden aflæses og registreres gennem mobil-overvågning og andre systemer?

- Politi og terrorlovgivning. Skal EU's politistyrke operere frit, kunne sættes ind ved demonstrationer og 'kriser' uden at stå til ansvar overfor nogen instanser her i landet. Skal loven betragte kritikere som terrorister?

- Udlevering til andet land. Skal danske statsborgere frit kunne udleveres til retsforfølgelse i et andet land uden nogen former for bevisførelse eller på baggrund af noget, der ikke i øjeblikket betragtes som en forbrydelse her i landet?

Sig nej nu! Med 'tilvalgsordningen' fanger bordet og vi bliver ikke spurgt igen.Dette er en artikel fra kpnet.dk - Nyheder hvor der kæmpes !


Klik på ikonerne øverst på siden og gå til
kpnet, facebook KPnetavisen og KPnetTV - Se KPnetBlogs her
Udgives af Arbejderpartiet Kommunisterne APK

- ET MODSPIL TIL DET BORGERLIGE MEDIEMONOPOL !

 

KPnet 14. september 2015