Tomlen ned for politikerne – Nu må de give sig!

Til stor forbløffelse for både politikerne og medierne har Danmark under de offentligt ansattes OK-forhandlinger været vidne til opblomstringen af en aktiv bevægelse af et omfang, som ikke har været set i årtier.

Kommentar
Kommunistisk Politik

 OK-demonstranter foran forligsinstitutionen lørdag den 21. april øverst – nedenunder natten til lørdag Fotos: KPnet

Vi oplever den største ok-bevægelse blandt de offentlig ansatte nogensinde med en omfattende støtte fra privatansatte, uddannelsessøgende og pensionister. Signalet er tydeligt nok og kan kun overhøres af de allermest tungnemme: Den offentlige sektor og dens ansatte er blevet kørt ned og skal genoprettes! Nu!

De offentlige arbejdsgivere (=politikerne med regeringen i spidsen) har forsøgt sig med en udmattelsestaktik ved at stille vilde modkrav til de ansattes reelt særdeles beskedne krav. Disse har begrænset sig til at ville rette op på nogle tidligere tilbageslag og på at sikre nogle allerede vundne rettigheder.

Regeringens og arbejdsgivernes holdning er fuldstændig grotesk i en situation, hvor de ellers praler af stor fremgang på alle felter, også økonomisk.

Men taktikken er ikke lykkedes. Det er ikke ok-bevægelsen der er kørt træt. Kravet til de offentlige arbejdsgivere om at bøje sig for et markant flertal i befolkningen lyder stærkere og stærkere og understreges med aktioner overalt i landet. Forhandlerne i forligsinstitutionen kan ikke undgå at høre kampråbene udenfor – eller se stadig nye grupper af demonstrerende rykke ind med de røde faner foran porten.

Det er på tide, politikerne ser realiteterne i øjnene og accepterer de offentligt ansattes krav. De har tabt – og deres fortsatte afvisning koster dyrt. Arbejdsgiverne – politikerne – bærer ikke bare hovedansvaret, men eneansvaret for at ok-kampen er trukket i langdrag – og fortsat kan ende i en konflikt.

Nogle er af den opfattelse, at arbejdsgiverne (=regeringen og de øvrige ‘ansvarlige’ politikere) ønsker en konflikt og ligefrem spekulerer i den. Der spares tilmed penge ved at sætte samfundet i stå og sende børnene hjem fra skole og aflyse de planlagte eksaminer. Det er muligvis rigtigt. Svaret kan kun være at øge presset på dem. De skal frygte – og med god grund – at de ikke vil blive genvalgt.

Det er på tide, de kapitulerer.

 

 

KPnetavisenDette er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK

Udgiver APK Arbejderpartiet Kommunisterne  – FACEBOOK

KPnet  21. april 2018


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne