Nutidens tre største danske skandaler: Politikerne og systemet frikender sig selv

Salget af Dong med milliardtab for samfundet og milliardprofitter for køberen Goldmann Sachs har ikke haft konsekvenser for ansvarlige som tidligere minister Bjarne Corydon. Det samme gælder den langvarige kriminelle affære med kodebetegnelse Skat. Og Irak-krigen og andre kostbare krigsforbrydelser.

Af Kommunistisk Politik

corydon1

Nu er der kommet en rapport om Dong-salget fra statsrevisorerne. Toppolitikeren bag salget, Bjarne Corydon, der gik fra ministerstol til et vellønnet job netop hos den glubske  amerikanske kapitalspekulant, mener den frikender ham og hele den politiske top for ethvert ansvar.

Dong er blot en af mange skandalesager, som den nyliberale EU- og krigspolitik har udløst i de sidste godt 15 år. Og ingen af dem får nogen som helst konsekvenser for de ansvarlige regeringschefer eller ministre. Statsrevisorernes rapport er ingen undtagelse.

Den fokuserer på at kritisere embedsmænd i finansministeriet for ikke at have styr på centrale dokumenter. De er simpelthen pist forsvundet!

Det er i sig selv utroligt og stinker langt væk. Det er indlysende, at der er nogle som har interesse i at slette sporene efter en handel, der førte til tab af store samfundsværdier.

Bjarne Corydon, den konkrete politisk hovedansvarlige for salget, får ingen kritik af statsrevisorerne. Det får ham til bruge rapporten til at frikende sig selv og det politiske system helt og aldeles.

Goldmann Sachs-manden skyndte sig ud med en pressemeddelelse om at ’statsrevisorerne heller ikke finder anledning til at rette nogen kritik mod den politiske håndtering af forløbet eller mod de beslutninger, der blev truffet og støttet af et meget bredt flertal i Folketinget.´’

Statsrevisorerne siger til gengæld i en kommentar, at sådan kan deres rapport ikke udlægges. For de har simpelthen ikke haft til opgave at undersøge ministerens eller det politiske systems ansvar eller håndtering af hele den beskidte affære.

Dertil må man spørge: Og hvorfor ikke?

Skandalerne står i kø. Regeringer og ministre på stribe lyver, bedrager og stjæler ad samfundsværdierne. Der rejses ingen anklager mod nogen. Og ingen bliver straffet.

Af de talrige kendte (og garanteret endnu ukendte) politiske  svindelskandaler siden 2000 bør nok tre noteres som de mest katastrofale.

Den første af de tre største må vel siges at være Danmarks deltagelse i Irak-krigen på basis af løgn og bedrag fra krigsforbryderen Anders Fogh Rasmussen og hans forbryderregering. Den danske krigspolitik har kostet milliarder og talrige spildte menneskeliv.

Den næste er ødelæggelsen af Skat, der i sig selv har betydet skandale på skandale bare på det område. Udbetaling af milliardbeløb til svindelere, sikring af rigdomme i skattely for endnu flere milliarder, manglende inddrivelse af gæld. Listen er nærmest uendelig – og alt sammen mens der blev skåret ned på de sociale budgetter og ført en politik over for arbejdsløse, kontanthjælpsmodtagere, syge og andre udsatte for at kaste dem – og deres børn – ud i nådesløs fattigdom. De ansvarlige – herunder et utal af ministre – burde selvfølgelig for en domstol.

Den tredje er det kriminelle salg af Dong. Den sag er et nyt toppunkt af korruption og bedrag. Corydon fik sit indbringende job hos køberne af danske kerneværdier – og Dong er nu videresolgt med milliardfortjeneste af Goldmann Sachs. Dong-sagen viser at både politikereliten og deres topembedmænd deltager i det store nyliberale røveri af samfundsværdierne. At det er en korrupt og bedragerisk top, vi har.

Der er og har selvfølgelig været kraftige folkelige reaktioner på den reaktionære politik, svindelen og bedraget. Så plejer eliten at nedsætte en kommission til at undersøge sagen.- De fører stort set aldrig til noget som helst. Nogle gange konstateringer af at der er ‘begået fejl’. Men aldrig af en kriminel karakter, der berettiger til retsforfølgelse.

Krigsforbrydere, skattesvindlere, samfundsplyndrere og ådselsgribbe har kronede dage – sikret mod straf.

De tre største skandaler er imidlertid ikke afsluttede. Nyt kommer frem. Sandheden har det med at komme for en dag. Og stadig flere stille spørgsmålstegn ved det rådne kapitalistiske system, der skaber en rådden styrende elite.

Systemet og dets folk afspejler hinanden. De lever på lånt tid.

Se også

Danmark på udsalg – Stop salget af DONG Energy!
KPnet 10. januar 2014

Goldman Sachs salg af sine DONG aktier afslører hulheden i DONG salget
KPnet 4. februar 2017

 

KPnet 18. maj 2017

 

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne