Arbejdsforholdene forringet i EU

Indførsel af stadigt mere fleksible arbejdsforhold har resulteret i et ringere arbejdsmiljø. Desuden er arbejdstempoet blevet skruet i vejret, så folk knokler hårdere trods nedsat arbejdstid med øget stress og nedslidning til følge.

De nyeste undersøgelser af arbejdsmarkedsforholdene i EU-landene dokumenterer det. Den EU-dikterede arbejdsmarkedspolitik, der har fremmet indførslen af fleksible løn- og arbejdsforhold, rammer arbejderklassen hårdt i form af øget arbejdstempo, stress og nedslidning.

Det er hovedkonklusionen i undersøgelse, der nyligt er blevet offentliggjort. Bag undersøgelsen står Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene, som lidt mere forsigtigt nøjes med at slå fast, at der ikke er sket en markant forbedring i forhold til risiko-faktorerne eller af de generelle vilkår på arbejdspladserne i tiårs-perioden efter den (deres) første undersøgelse af arbejdsvilkårene fandt sted, mens risikoen for at komme ud for en arbejdsulykke eller for at få en arbejdsbetinget sygdom er stadig lige så stor i dag, som for ti år siden.

Reelt er arbejdsforholdene i de enkelte EU-lande blevet forværret de seneste 10 år som følge af arbejdsgiverne udnyttelse af de forbedrede muligheder for at gennemtvinge mere fleksible løn- og arbejdstider og stigende anvendelse af skifteholdsarbejde. Arbejdstempoet er sat så voldsomt i vejret, at 56 pct. af arbejderne lider under et ekstremt højt arbejdstempo – mod godt 48 pct. for 10 år siden.
Undersøgelsen dokumenterer, at der direkte sammenhæng mellem et dårligt helbred og ugunstige arbejdsvilkår, og at den ringe sundhedstilstand stiger både i takt med det opskruede arbejdstempo og med udbredelsen af ensidigt gentagent arbejde.

Herhjemme har man fra officiel side valgt at se stort på den generelle udvikling af arbejdsmiljøet i EU. At EU har haft en direkte indflydelse på de forringede arbejdsforhold såvel i Danmark som i de øvrige lande er man gået totalt udenom. I de borgerlige medier er der blevet lagt vægt på, at Danmark ligger i den bedre ende i forhold til de øvrige EU-lande.

I Danmark melder 26 pct. om stress på arbejdspladsen mod et EU-gennemsnit på 28 pct., mens 8 pct. af de danske arbejdere melder om smertefulde eller trættende arbejdsstillinger mod et EU-gennemsnit på 18 pct. Desuden er den gennemsnitlige danske arbejdstid er med godt 36 timer om ugen blandt de laveste i EU.

Ifølge den socialdemokratiske arbejdsminister Ove Hygum klarer Danmark sig godt på mange af de nøgleområder, undersøgelsen har udvalgt. At arbejdsforholdene i Danmark endnu ikke er helt så elendige som i det øvrige EU rokker imidlertid ikke ved kendsgerningerne: At arbejdsmiljøet i EU og EU-landet Danmark er blevet forringet i løbet af de seneste 10 år og i højeste grad skyldes EU´s indblanding i arbejdsmarkedspolitikken og overenskomster i de enkelte lande.

Netavisen 27. august 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne