EU i stadig mere åben krig med Rusland om kontrol med Ukraine

EU’s statsledere har vedtaget endnu en lånepakke til Ukraines i forvejen forgældede statskasse, lånet er på 33 mia. euro og forlænger den eksisterende EU-budgetgaranti i perioden 2024-2027. EU garanterer desuden yderligere 17 mia. EUR i form af ikke-tilbagebetalingspligtig støtte under Ukrainereserven. Disse ekstra 17. mia. stiller EU til rådighed fra de midler som er blevet indefrosne fra russiske virksomheder og Ruslands centralbank.

Lånet skal bruges til Ukraines reform- og investeringsprogram på dets vej mod EU-medlemskab. Hvordan pengene bruges, er dybest set styret direkte fra Bruxelles. Den slags lån kommer altid med en række yderligere krav, f.eks. om ændring af lovgivning så udenlandske investeringer har frit spil, samtidig med at investering nyder beskyttelse fra statsmagten.

EU skriver også at Ukraine skal ”opretholde et parlamentarisk flerpartisystem, og retsstatsprincippet og garantere respekt for menneskerettighederne, herunder rettigheder for personer, der tilhører mindretal.” Det er løgn og bedrag. Ukraine er ikke et reelt fungerende demokrati. Flere partier, medier og fagforeninger er forbudte, og mindretal er blevet frataget alle rettigheder.

EU erklærer fortsat at ville yde politisk, finansiel, økonomisk, humanitær, militær og diplomatisk støtte til Ukraine, så længe det er nødvendigt.

Også realiteten ved fronten afslører, at ”støtte” reelt dækker over direkte kontrol. Præsident Zelensky og hans topgeneral Zaluzhny er dybt uenige om hvordan krigen kan vindes, og USA har den seneste måned udstationeret Generalløjtnant Aguto til at overtage den direkte kommando over Ukraines væbnede styrker.

EU ”støtter” ikke Ukraines befolkning, de støtter USA og deres egne stormagters økonomiske, militære og imperialistiske interesser, i direkte krig mod Ruslands økonomiske, militære og imperialistiske interesser.

Når den danske statsminister Mette Frederiksen, konsekvent råber op om mere militær støtte til denne “afgørende time” i Ukraine, handler det heller ikke om den ukrainske befolknings interesser, men om at hun følge direktiver fra USA og den danske storkapital.

Forud for EU-topmødet sendte hun sammen med Tysklands forbundskansler, Olaf Scholz, et åbent brev, hvor hun gjorde opmærksom på Ukraines behov.

Den danske regering overvejer at åbne forsvarsforliget femte gang for at finde endnu flere penge til militærstøtte til Ukraine. 

Senest i begyndelsen af marts 2024 vil EU tage stilling til en ny bistandsfond for Ukraine og snart kommer den lovede levering af en million stykker artilleriammunition. Dog ikke inden marts 2024, som man ellers havde lovet.

NATO lovede i begyndelsen af januar også mere ammunition til fronten i Ukraine, men det kommer først til næste år. Den russiske militærmaskine har til gengæld øget deres produktion at artilleriammunition til 2 millioner enheder om året. Handlede denne krig om at vinde på denne ammunitions type, har Rusland altså vundet allerede. Men dette kan ikke ses isoleret.

Slaget i Ukraine er kun en del af fronten. Israels folkemord i Gaza er en anden. Udvidelsen af NATO og EU en tredje. Vi står i en ekstrem skærpet og farlig krigsoprustning, hvor alle verdens imperialistiske alliancer, og stormagter øger deres militærbudgetter. På EU’s kommende møde i marts vil EU også drøfte hvordan Unionen kan øge sit overordnede forsvarsberedskab og yderligere styrke den europæiske forsvarsindustri. Støvletramp og krigstrommer er dagsordenen som magthaverne død og pine vil banke igennem. Kun en stærk bevægelse kan slå krigsmagerne tilbage.


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater