Det græske folk vil rejse sig igen

 

Det græske folk må med pistolen for brystet igen sige OXI og rejse sig mod Merkel og Co.s udplyndrin - og denne gang tage skridt til at forlade EU, euroen og USA's og EU's militæralliance NATO. Altså søge virkelig blokuafhængighed og alliancefrihed.

Leder Kommunistisk Politik 7, 2015

 


Under 2. verdenskrig udplyndrede Hitlertyskland Grækenland, stjal landets guld og fødevarer og forårsagede en hungerkatastrofe. Det er aldrig betalt tilbage, og heller ingen krigsskadeserstatninger. Nu fortsætter EU udplyndringen, eller rettere kernen af eurolande med kansler Merkel i spidsen, mens hele Europa og det meste af verden med forbløffelse har set akt efter akt i den græske tragedie rulle over skærmen.

Aftalen mellem eurolandene og den græske regering er en slaveaftale, der stjæler det græske arvesølv, blandt andet i form af omfattende privatiseringer af kulturklenodier (der også er verdensarv) foruden havne og lufthavne.

Der kræves derudover en lang række reformer af pension, skatter og arbejdsmarkedet m.v. Det vil kunne udløse et stort eurolån, der kan sikre røven på de græske banker og kreditorernes afbetalinger med renter og renters rente.

Trojkaen er tilbage og dikterer hvert eneste komma i græsk lovgivning og politik.

Denne aftale er langt værre end det, som grækerne forkastede ved folkeafstemningen den 5. juli. Den vil forstærke nedskæringspolitikken dramatisk og påføre befolkningen nye ekstreme lidelser.

Det er den almindelige befolkning, som skal betale. De rige grækere, der i forvejen har plyndret landet, er sikrede af EU. Dermed vil Grækenland synke ned i en status som eurokoloni, blive et lavpris-turistland med billig slavearbejdskraft, en nation uden håb og fremtid.

Alexis Tsipras' slagord om, at nu skulle EU og eurozonen forandres til det bedre, er blevet eftertrykkeligt trampet ned på plads. EU og euroen er monopolernes og bankernes projekter, og har aldrig været folkenes. De kan ikke laves om med en valgsejr imod sparepolitikken i det ene eller andet land.

Syrizas og meningsfællerne i det reformistiske Europæisk Venstreparti har slået på trommer for en drøm om ’et progressivt EU’ og ’en solidarisk euro’. Den ligger nu i ruiner, afsløret som illusorisk, som folkebedrag. Der er ingen fremtid for folkene i EU og euroen.

Det græske folk må med pistolen for brystet igen sige OXI og rejse sig mod Merkel og Co.s udplyndrin - og denne gang tage skridt til at forlade EU, euroen og USA's og EU's militæralliance NATO. Altså søge virkelig blokuafhængighed og alliancefrihed.

Statsbankerot, en ny valuta, kontrol med banker og kapital, og nye internationale forbindelser – det er den eneste mulige vej ud af det bundløse gældsmorads og en ydmygende eksistens på knæ, som Merkel og Co. har dikteret. Det er eneste chance for at sikre national uafhængighed, og for at grækerne selv kan bestemme deres fremtid.

Men det er også en usikker, vanskelig og farefuld vej, fuld af modstand fra EU, USA og international kapital – og fra den græske reaktion, som før har organiseret militærkup og brutal undertrykkelse af de progressive kræfter.

Alexander Tsipras har kapituleret. Han lagde alt i en drøm om at forandre EU til noget progressivt – og har ingen planer for et Grækenland uden for EU og i strid med de mægtige kræfter i EU. Hans rolle i græsk og europæisk politik – indbefattet som præsidentkandidat til EU for Europæisk Venstreparti – vil være udspillet.

De folkelige kræfter og venstrekræfterne i hvert enkelt land må drage deres egne konklusioner af det græske drama og EU- og eurotroppens selvafsløring. De må hver især – med støtte fra de samme solidariske kræfter i Europa – finde deres egne veje til at løsrive sig fra EU og fra euroen og alle deres nyliberale institutioner, der dikterer folkene deres skæbne og tilintetgør enhver national selvstændighed. Og som efter deres plan vil realisere ’Euroens Forenede Stater’ – den fuldstændigt udbyggede økonomiske, monetære og politiske union i 2025.

’Drømmen’ om at ændre EU indefra er latterligt naiv. Hvad mener Enhedslisten – det danske medlem af Europæisk Venstreparti? Skal EU og euroen ’reformeres’ gennem strukturelle ændringer – eller skal projektet bekæmpes?

I Danmark har vi fortsat en stærk bevægelse for ikke at deltage i euro’en og for at trække os ud af EU. Den repræsenteres ikke mindst af Folkebevægelsen mod EU. Den kan kun blive stærkere at EU og eurogruppen entydigt har vist sig som skurken i tragedien.


Redaktionen 14. juli 2015

 

Læs også

En plads ved euroletten
Netavisen 2. september 2012

Den europæiske stabilitetsmekanisme og finanspagten: Over loven!
Af Arbeit-Zukunft
Netavisen 9. juli 2012

Mod nedskæringernes og krigenes EU! For international solidaritet!
Paris juni 2015

EUs køreplan for Euroens Forenede Stater i 2025
Netavisen 5. juli 2015

 

Flere kommentarer fra KPnet om Grækenland

På sporet af Trojkaen: Eksempler på EU's forbrydelser
Netavisen 16. juli 2015

Anasintaxi Grækenland: Om den ny gældsaftale
Netavisen 15. juli 2015

Grækenlands 'nationale kompromis': Accept af EU's nedskæringsreformer
Netavisen 11. juli 2015

Grækenland: Modstanden mod trojkaen og EU’s nedskæringsreformer gav Syriza valgsejren
Netavisen 25. januar 2015
Dette er en artikel fra kpnet.dk - Nyheder hvor der kæmpes !

Klik på ikonerne øverst på siden og gå til
kpnet, facebook KPnetavisen og KPnetTV - Se KPnetBlogs her
Udgives af Arbejderpartiet Kommunisterne APK


- ET MODSPIL TIL DET BORGERLIGE MEDIEMONOPOL !

Netavisen 17. juli 2015